Lucrare de control…la EDUCAŢIE – “Orele de dirigenţie ne arată ce mult putem iubi şcoala”!

772

oraMulte se mai pot spune despre orele de dirigenţie, dar dincolo de cuvintele rostite cu gândul recunoaşterii sau al recunoştinţei individuale, cred că ele rămâne o realitate incontestabilă a mentalului colectiv şi a percepţiei modului în care tinerii aflaţi pe băncile şcolii se apropie de această instituţie cu acea dragoste fără de asemănare pe care o păstrăm fiecare în lada de zestre a copilăriei şi a tinereţii noastre!

Fie că este vorba despre consiliere pe teme de orientare profesională, fie că ne referim la analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară se regăseşte în fişa de observaţie psiho-pedagogică a elevului şi se întregeşte prin relaţia directă dintre elev şi profesorul-diriginte! Tocmai de aceea, orele de dirigenţie validează apetenţa elevului pentru învăţare şi paralaxa legăturilor sale cu instituţia şcolii!

 

Atitudinea de atracţie sau de respingere a elevului faţă de şcoală

Nu întâmplător, am numit rubrica aceasta “Lucrare de control la Educaţie”, pentru că aproape în toate orele de dirigenţie, în funcţie de tema propusă sau de activitatea planificată, realizez un sondaj de opinie privitor la percepţia elevilor mei faţă de tema respectivă, pentru a mă edifica şi asupra acceptării sau a neacceptării unei asemenea teme de către elevii clasei unde sunt şi diriginte. Iar la întrebarea: “Cum apreciaţi orele de dirigenţie şi cât de interesante vi se par acestea”, pot spune că am rămas impresionat de răspunsurile elevilor mei. Pentru cititorii ziarului, am pentru prima “lucrare” următorul răspuns: “Orele de dirigenţie ne arată ce mult putem iubi şcoala sau ne arată cât de mult ne sperie pe unii dintre noi prezenţa la clasă”! Prin urmare, aş conchide eu, ora de dirigenţie influenţează atitudinea de atracţie sau de respingere a elevului faţă de şcoală, iar acesta constituie doar un aspect al rolului determinant al muncii educative din şcoală! Cred că e un lucru interesant, nu-i aşa? Ştim că ministerul a decis că orele de dirigenţie pot fi scoase din programa şcolară obligatorie, pentru că nu este nevoie să stea toată clasa într-un spaţiu închis, dacă sunt probleme cu câţiva elevi, şi pot să rămână la şcoală elevii respectivi, eventual, părinţii acestora. La fel, se poate face consiliere prin activităţi extracurriculare la care să fie invitaţi psihologi, poliţişti, medici, economişti şi alţi specialişti din diverse domenii, putându-se organiza excursii şi întâlniri cu caracter instructiv-educativ. Scoase din orarul elevilor, orele de dirigenţie au fost transformate în ore de consiliere oferite, înainte sau după terminarea programului, de cadrele didactice, dar, aş putea spune că diriginţii n-au renunţat să-şi îndrume elevii în diferite probleme de viaţă. Şcoala nu e doar o instituţie capabilă să-l înveţe pe elev a-şi însuşi cunoştinţe la diferite materii, ci şi pentru a îndruma elevul în probleme cu care se confruntă în viaţa cotidiană. Scoase din programa şcolară obligatorie, orele de dirigenţie de la liceu au rămas mai mult decât simple “întâlniri” extracurriculare. Astfel, diriginţii le oferã consiliere elevilor, dar aceştia nu mai sunt obligaţi să participe la orele de dirigenţie(??!!). Personal, cred că în calitate de profesor şi în special de diriginte, reprezinţi pentru elevi mai mult decât un simplu personaj de catedră, mai ales că la şcoală, elevii simt nevoia să fie îndrumaţi şi apăraţi de cineva, iar aici intervin diriginţii. Ştiu că de multe ori, am reuşit să am o colaborare excelentă cu elevii pe care i-am îndrumat şi m-am implicat permanent în educarea lor. Deseori, am discutat probleme de viaţă, i-am consiliat şi am încercat să le ofer mereu un bun exemplu din şcoală şi din societate.

Calitatea de profesor diriginte o pot avea numai cadrele didactice

A fi profesor la inima elevilor înseamnă mai mult decât a veni la muncă şi a te uita cum trece timpul sau cum trece luna ca să iei salariul, aşteptând să ajungi mai repede acasă. Uneori, mă tem şi încerc să-i învăţ pe copii să se fereascã de situaţii din care ar putea ieşi ca elevul înjunghiat cu ceva vreme în urmă la Craiova. Chiar dacă ora de dirigenţie este pusă acum după programul de la clasă, eu îmi fac datoria la clasă cu tot sufletul şi încerc să-i “adaptez” la realitate şi să-i previn asupra provocărilor din afara şcolii! Şcoala este mai mult decât o simplă instituţie instructiv-educativă, iar orele de dirigenţie, chiar dacă nu mai sunt incluse în orar, sunt trecute în condica şcolii. De regulă, orele de consiliere sunt trecute, fie după ultima oră, pentru cei care învaţă dimineaţa, fie înainte de prima oră, pentru cei care învaţă după-amiază. Oameni buni, copiii aceştia au nevoie să primească o educaţie completă şi complexă la şcoala unde ei învaţă, iar aceasta înseamnă că pe lângă materiile obligatorii, elevii trebuie să primească răspunsuri şi la alte întrebări care vizează viaţa! Consider că noua modalitate de aplicare a programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” poate deveni o alternativă benefică elevilor, iar în cadrul noului context educaţional, atribuţiile şi sfera de activităţi ale profesorului diriginte nu coincid cu cele ale profesorului consilier sau ale profesorului psiho-pedagog, fiecare reprezentând entităţi profesionale distincte sub aspect motivaţional. Calitatea de profesor diriginte o pot avea numai cadrele didactice care au urmat sau urmează un curs de formare în domeniul „Consiliere şi orientare” organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi finalizat printr-un certificat de cursant eliberat de Casa Corpului Didactic. Sper ca în viitor, dirigintele va avea datoria să colaboreze cu familia sau tutorele fiecărui elev şi să încurajeze activităţile pe bază de voluntariat şi a parteneriatelor educative cu alte clase sau şcoli, ca instituţii descentralizate. Poate, cu asemenea prilejuri se vor încheia protocoale de colaborare, ce vor fi comunicate atât conducerii şcolii, cât şi inspectorului şcolar care va răspunde cu competenţă de munca educativă. Caietul dirigintelui, ca un instrument eficient şi util de organizare şi evaluare a activităţii, trebuie să conţină date relevante despre colectivul clasei. Dat fiind elementul de noutate adus desfăşurarea orelor de dirigenţie şi având în vedere lipsa ghidului metodologic ce urmează a fi definitivat de MEdC, inspectoratul şcolar trebuie să propună modele de planificări anuale şi semestriale ale orelor de consiliere şi orientare adaptate structurii modulare a programelor şcolare.

“Ora de dirigenţie ne arată şi cât de mult ne sperie pe unii prezenţa la clasă”

Dacă reforma din sistemul de învăţământ a făcut ca să fie scoasă ora de dirigenţie din planul-cadru, personal, cred că această oră este singura din programul şcolar în care dirigintele putea să se apropie de sufletul elevului său, în care se putea face „consiliere şi educaţie grupului ţintă“ al profesoului, cum se spune în limbaj contemporan. Se invocă faptul că programa este „prea încărcată”, aşa că, adio “Lucrare de control…la dirigenţie”! Astfel, relaţia de comunicare directă dintre profesor şi elev nu mai există, iar acest lucru se întâmplă tocmai acum, când şcolarii au mai multă nevoie de căldură sufletească, de apropiere. Reforma tip tăvălug, a ras şi acest moment de respiro, dintr-un orar arid, plictisitor şi neechilibrat, profesorii fiind sfătuiţi să renunţe la o oră de predare ca să poată sta de vorbă cu elevii lor. Dar, vezi Doamne, care profesor ar renunţa la o oră de predare ca să “fabuleze” despre problemele care sunt pe placul elevilor? Se ştie că în baza Ordinului MECTS 3410/16.03.2009, la articolul 12 se face precizarea că „Activitatea cuprinsă în aria curriculară Consiliere şi orientare, intră în atribuţiile personalului didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte. Activitatea dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat. Reglementare care a apărut în 10.09.2009 şi care menţionează, la paragraful V – Desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, Articolul 1, că activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează sunt desfăşurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, în cadrul orei de Consiliere şi Orientare, iar dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru, se include în orar şi în schema orară şi se consemnează în condică! Aceasta, în condiţiile în care Ordinul din 16.03.2009 venea cu un plan-cadru în care, la aria Consiliere şi Orientare nu figurează nici o oră de curs. Poate ar fi cazul să mai amintim că în Ordinul MECTS 5132/10.09.2009 se precizează că ora de dirigenţie se poate desfăşura într-un cadru propus de diriginte, consultându-se cu elevii şi avizat de director. Dar, Doamne, stau şi mă gândesc, oare, ce elev este dornic de ore care nu sunt obligatorii? Ce profesor face ore în afara programului „lipindu-şi“ ora de dirigenţie undeva în program la „mica înţelegere“ cu elevii de 11, 14 sau 18 ani? Iar aceasta, ca să nu luăm exemplul unor licee mai deosebite, nu chiar de elită, unde mai există încă respect vizavi de profesor şi de şcoală… într-o mică măsură. Iar, “pentru că ora de dirigenţie ne arată şi cât de mult ne sperie pe unii dintre noi prezenţa la clasă”, încă vreau să cred că respectul pentru şcoală şi pentru profesori mai este pe undeva pe acolo, în străfundul sufletului fiecăruia dintre cei implicaţi în actul didactic, deopotrivă elevi şi profesori!

Prof. Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here