Livadă distrusă de excavatoarele CEO. Proprietarii umblă prin sălile de judecată după despăgubiri

1421

Proprietarii unui teren afectat de lucrările miniere au dat în judecată Complexul Energetic Oltenia pentru plata uzufructului. Oamenii au fost nevoiți să apeleze la instanță pentru a obține despăgubiri. Ei dețin un teren de aproape 3.000 de metri pătrați, în comuna Negomir, pe care nu-l pot munci. Pământul a fost răscolit de excavatoarele CE Oltenia, în căutarea de cărbune, și nu a fost redat în circuitul agricol. Pe acest teren se afla o livadă cu 136 de pruni.

Proprietarii au învins, din nou, în instanță Complexul Energetic Oltenia. Compania este obligată să plătească despăgubiri civile de 8.000 de lei pentru lipsa de folosință a terenului în suprafață de 2.730 de metri pătrați. Banii se acordă pentru perioada 2017-2019.
Compania a desființat livada și a efectuat lucrări de haldare, împiedicând proprietarii să culeagă uzufructul. Aceștia au fost nevoiți, din 2009, să meargă în instanță pentru despăgubiri, obținând inițial contravaloarea uzufructului pentru perioada 2006-2012. Ulterior au făcut noi acțiuni în instanță, negăsind înțelegere la șefii companiei.
„Din raportul de expertiză întocmit în cauză reiese că terenul în litigiu este afectat în totalitate de lucrări miniere, iar valoarea uzufructului a fost calculată pentru suma de 8.100 lei, expertul precizând că această valoare a stabilit-o având în vedere categoria de folosință a terenului, respectiv livezi, pomi, numărul pomilor (pruni) fiind de 136 pe suprafața de 2730 mp, raportat la 500 pomi la hectar, valoarea producției de țuică fiind de 4.500 lei, din care cheltuieli de producție 1800 lei”, potrivit expertizei realizate în acest dosar.
Aprecierea făcută de către expert are în vedere posibilitatea de cultivare a terenului, dacă acesta ar fi fost folosit de către reclamanții-proprietari, și nu situația efectivă a acestuia, întrucât terenul a fost grevat de lucrări miniere.

CEO a cerut renumărarea prunilor
Surprinzător, Complexul Energetic Oltenia a cerut respingerea acțiunii, arătând că aceasta a fost admisă în mod greșit pe baza raportului de expertiză, „fără a fi verificată situația actuală la fața locului, vârsta pomilor care se află ori s-ar fi aflat pe terenul reclamanților, capacitatea de producție pe care pomii ar fi trebuit să o aibă în prezent, ținând seama de vârsta plantației, valoarea producției și cheltuielile de producție aferente perioadei 2017-2019”.
Proprietarii spun că de vină pentru această situație este tot CE Oltenia: „În privința numărului de pomi, a vârstei acestora și a productivității plantației, expertul a fost nevoit să apeleze la modul de calcul indicat în cuprinsul raportului de expertiză din culpa exclusivă a pârâtei, care a ocupat terenul și l-a excavat, distrugând vegetația de pe acesta, fără a întocmi un proces-verbal de inventariere în prezența proprietarilor și a autorităților locale, în care să fie consemnat numărul de pomi și vârsta acestora”.

O nouă expertiză, același rezultat
Tribunalul Gorj a încuviințat efectuarea în cauză a unei expertize tehnice judiciare în specialitatea agricultură. Această probă a relevat că terenul aflat în proprietatea reclamanților este o haldă excavată, rezultată în urma extracției cărbunelui.
Prin aceeași probă a fost determinat cuantumul prejudiciului pretins de reclamanți ca fiind în sumă de 8.005 lei. „Expertul a calculat prejudiciul având în vedere numărul de pomi fructiferi cu privire la care subzistă puterea de lucru judecat a sentinței civile nr. 3109/21.04.2016, și anume, numărul de 136 de pomi fructiferi, cu privire la care a arătat că în prezent ar fi avut vârsta de 28-30 de ani și, deci, s-ar fi aflat în perioada de plin rod”, se arată în motivarea instanței. Tribunalul Gorj a obligat compania energetică la plata către reclamanți a sumei de 8.005 lei despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului cu suprafața de 2.370 mp, pentru perioada 2017 – 2019 și la plata sumei de 505 lei – cheltuieli de judecată. Sentința pronunțată la începutul lunii mai nu este definitivă. CEO poate formula recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.
I.IRINOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here