Lista pensionabililor din învățământ, finalizată săptămâna aceasta

312

Potrivit calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, până la data de 27 ianuarie vor fi întocmite listele cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2017.

Aceste liste vor fi întocmite pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților, de învățământ de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar. Pot fi depuse cereri de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială. Tot până pe 27 ianuarie pot fi depuse și cereri de rămânere la catedră de către cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de pensionare, dar vor să predea în continuare. Aprobarea acestor cereri se va face în perioada 30-31 ianuarie, urmând ca în perioada 2-3 februarie să fie întocmite, la nivelul inspectoratelor şcolare, listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017. Eventualele contestații vor putea fi depuse în perioada 6-7 februarie, urmând a fi soluționate până pe 8 februarie. Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2017, sunt: pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 60 ani şi 8 luni, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare; pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 ani, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare. Potrivit metodologiei privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2017-2018, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul de îndrumare şi control, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here