Lista cu candidații admiși la concursul pentru CNEME, afișată astăzi

929

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj va afișa, astăzi, listele cu candidații admiși în etapa de selecție online a concursului pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional. Înscrierile la concurs s-au încheiat, duminică, iar candidații admiși vor avea o săptămână la dispoziție pentru a-și depune portofoliile la inspectoratul școlar.

Concursul pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional, ajuns la seria cu numărul 16, a debutat pe 13 iulie, dată de la care cei interesați au putut completa formularul de selecție, disponibil online pe site-ul http://www.cneme.edu.ro/. Lista candidaților admiși în această primă etapă va afișată, astăzi, atât pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, cât și pe pagina web dedicată. Conform calendarului de desfășurare a concursului, candidații admiși vor avea termen până pe 27 iulie să depună, la IȘJ Gorj, portofoliile cu documentele prevăzute de metodologia de organizare și desfășurare a concursului. Pentru evaluarea acestor portofolii de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării, a fost rezervată perioada 27 iulie – 4 august, urmând ca primele rezultate să fie afișate în cursul zilei de 5 august, iar rezultatele finale pe 14 august. Ordinul de ministru privind înscrierea în Registrul național al experților în management educațional a cadrelor didactice declarate promovate va fi emis până la data de 24 august 2020. Calitatea de membru în Corpul Naţional de experţi în management educațional, certificată prin înscrierea în Registrul Naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației și Cercetării, este una din condițiile obligatorii pentru participarea la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale. Reamintim că, la concurs poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional, este titular în învățământul preuniversitar și are cel puțin gradul didactic II, a obținut calificativul ,,Foarte bine” în ultimii patru ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu a fost exclus din Registrul național al experților în management educațional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here