Limba noastră – Cum este corect

5758

Pentru că există unele fluctuații privind ortografierea unor cuvinte, am consultat mai multe dicționare, începând cu „Dicționarul universal al limbii române”, a cincea ediție, revăzută și adăugită, Editura „Scrisul Românesc”, 1925, autor Lazăr Șăineanu.
Cuvântul „complet” (întreg, deplin), adjectiv, provine din fr. „complet”, lat. „completus”. La trecerea din latină în română, o primă lege care a acționat a fost căderea consoanelor finale: „completus” > „completu”, apoi, mai târziu a dispărut și „u” scurt, deci „complet”, formă înregistrată în „Dicționarul” Lazăr Șăineanu (1925). „Dicționarul limbii române moderne”, Editura Academiei, 1958 și „Dicționarul explicativ al limbii române” (DEX), Editura Academiei, 1975, consemnează ca fiind corecte forma „complet”, dar și varianta „complect”.
Alexandru Graur, în „Adevărul” din 19.XI.1932, articolul „Greșeli la oameni culți”, crede că s-a ajuns la forma aberantă „complect”, deoarece limba română nu cunoaște neologisme, adjective, terminate în „-et”, dar are multe terminate în „-ect”: „perfect”, „direct”, „corect”, „defect”, „select”. Așa s-a ajuns la adăugarea unui „c”. Dar, constată Al. Graur, „forma complect” nu mai apare în timpul din urmă la oameni cu cât de puțină cultură. În concluzie, forma corectă și unică este „complet” (DOOM)2 .
Aceeași situație se petrece și în cazul scrierii cuvintelor „magaziner” (magazioner), „magazineră” (magazioneră). Cuvântul provine din fr. „magasinier”, având replica românească „magaziner”, formă atestată în Dicționarul „Lazăr Șăineanu”(1925).
Celelalte două dicționare (1958, 1975) înregistrează forma „magaziner”, dar și varianta „magazioner”. Forma aceasta din urmă, „magazioner”, spune Graur, „constituie o greșeală grosolană și trebuie înlăturată”. Deși în DOOM 1,1982, Editura Academiei, sunt prezentate ca fiind corecte și unice formele „magaziner”, „magazineră”, în ultimul îndreptar ortografic, DOOM2 , 2005, apar singurele forme corecte :,,magazioner” şi „magazioneră”. Aceste cuvinte sunt marcate cu un semn distinctiv, semnul exclamării, pentru a atrage atenția asupra schimbărilor survenite. Probabil, specialiştii au ţinut seama de limba uzuală, mulți concetățeni pronunță „magazioner” și „magazioneră”.
Este necesar să fim atenți și la despărțirea în silabe a acestor cuvinte: „ma-ga-zio-ner, ma-ga-zio-ne-ră”.
Greșeli frecvente se observă în scrierea cuvintelor „prerie” (nu preerie) și „proroc” (nu „prooroc”). „Prerie”, plural „prerii” (din fr.„prairie”), înseamnă o vegetație formată din ierburi, caracteristică pentru unele regiuni ale Americii de Nord (regiunea de stepă). Toate îndreptarele ortografice și dicționarele, fără excepție, prezintă forma corectă „prerie” ( DOOM2). În cazul cuvântului „proroc” (profet), singurele dicționare care consemnează și varianta „prooroc” sunt cele din 1958 și 1975. Prin urmare, formele corecte sunt: „prerie”și „proroc”. Atenție şi la scrierea cuvintelor derivate: „proroci”, „prorocire”, „prorocitor”.
DOOM2 admite două variante pentru scrierea cuvântului „mânăstire”și „mănăstire”. Ambele sunt corecte.
Se observă greșeli și în scrierea cuvintelor „pionier”, fr. „pionnier” (nu „pioner”); „plutonier” (nu „plutoner”), „pluton” plus sufixul – ier, deși , în DEX, admite și forma populară „plutoner”; „pontonier”(fr.pontonnier); prizonier (fr.„prisonnier”). Formele „prizoner” și „prizioner” sunt incorecte.
Atenție la despărțirea în silabe a acestor cuvinte: pi-o-ni-er, plu-to-ni-er,pon-to-ni-er, pri-zo-ni-er! Acestea sunt și formele corecte (DOOM2). Este necesar să acordăm o mai mare atenție scrierii cuvintelor : „miner” (fr.mineur) și „minier” (fr. minier). Observăm că există forme diferite și în limba franceză. Cuvântul „miner” este substantiv comun și înseamnă „lucrător în mină”, pe când „minier” este adjectiv și se referă la mină. Spunem „sindicatul minerilor”, „ziua minerilor”, dar „instalații miniere” și „industrie minieră”. La fel să avem în vedere şi scrierea cuvintelor „petrolier” (fr. „petrolier”) și „petrolifer” (fr. „pétrolifère”). Scriem cuvântul „petrolier” când se referă la ramuri industriale, instalații sau procese tehnologice („industrie petrolieră”, „utilaje petroliere”). Cuvintele „petrolifer”, „petroliferă” desemnează regiuni și strat care conțin petrol, bogăție în petrol.( „regiune petroliferă”, „strat petrolifer”).
Substantivul „mâncare”, forma lungă a infinitivului ( ,,a mânca” – „mâncare”) face la plural „mâncări” (acțiuni). Dacă ne referim la felurile de mâncare, pluralul este „mâncăruri”. Se întrebuințează și varianta populară „demâncare” (pentru „mâncare”). S-a dus cu demâncarea pentru oameni. Se scrie și în două cuvinte „de mâncare”, cu sensul „de mâncat”. „Ce dai de mâncare azi?”
Am dorit, prin cele prezentate, în acestă expunere scrisă, să semnalăm schimbările de limbă petrecute, în timp, și erorile de scriere a unor cuvinte, continuând, din păcate, să existe. Rezultă că este necesar să ne intereseze mai mult scrierea corectă, cu respectarea ultimelor norme statuate în dicționare și îndreptare ortografice, „Biblia” profesorilor de limba și literatura română.
Constantin E. Ungureanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here