Limba noastră – Corectitudine şi greşeală

991

Deunăzi, o candidată la deputăţie, apărută pe sticla televizorului, a spus, printre ele, că este ,,patrioată”. Greşeală! Corect: ,,patriotă”.
Erori de asemenea natură persistă în exprimarea unor vorbitori, în cazul substantivelor formate cu elementul secund de compunere savantă ,,-log” cu sensul de ,,specialist”, ,,tehnician”, ,,vorbire”, ,,discurs”, la feminin singular şi plural. Iată câteva exemple: ,,antropolog”, ,,astrolog”, ,,biolog”, ,,cardiolog”, ,,dermatolog”, ,,dialectolog”, ,,filolog”, ,,ginecolog”, ,,muzicolog”, ,,muzeolog”, ,,oncolog”, ,,odontolog”, ,,ontolog”, ,,pedolog”, ,,psiholog”, ,,radiolog”, ,,sociolog”, ,,stomatolog”, ,,textolog” etc.
Facem precizarea că astfel de substantive sunt mai rar folosite la feminin singular şi plural.
Formele corecte pentru feminin singular şi plural prevăzute în ,,Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române”(DOOM2), ediţia a II-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, sunt: ,,antropologă”-,,antropologe”, ,,astrologă”-,,astrologe”, ,,biologă”-,,biologe”, ,,cardiologă”-,,cardiologe”, ,,dermatologă”-,,dermatologe”, ,,dialectologă”-,,dialectologe”, ,,filologă”-,,filologe”, ,,ginecologă”-,,ginecologe”, ,,muzicologă”-muzicologe”, ,,muzeologă”-,,muzeologe”, ,,oncologă”-,,oncologe”, ,,odontologă”-,,odontologe”, ,,psihologă”-,,psihologe”, ,,radiologă”-,,radiologe”, ,,sociologă”-,,sociologe”, ,,stomatologă”-,,stomatologe”, ,,textologă”-,,textologe” etc.
Venim cu lămurirea că după fiecare substantiv din cele prezentate mai sus în DOOM2, este semnalat cuvântul ,,rar”, scris în paranteză.
În schimb, pentru adjectivul şi substantivul masculin ,,omolog”, DOOM2 prevede pentru feminin singular şi plural, ca fiind corecte ambele variante: ,,omoloagă”/ ,,omologă”; ,,omoloage”/,,omologe”. Desigur că autorii Dicţionarului au avut în vedere că termenul ,,omolog”, din limba greacă, ,,homologos” nu se încadrează în categoria substantivelor prezentate mai sus.
De asemenea, masculinului ,,filosof”/,,filozof” îi corespunde la feminin forma de ,,filosoafă”/,,filozoafă”, plural ,,filosoafe”/,,filozoafe”. Se observă că, în Dicţionar, sunt prezentate, ca fiind corecte, ambele grafii: cu consoana ,,s”, dar şi cu ,,z”.
Prin urmare, sunt incorecte formele de feminin singular şi plural: ,,antropoloagă”-,,antropoloage”; ,,astroloagă”-,,astroloage”; ,,bioloagă”-,,bioloage”; ,,cardioloagă”-,,cardioloage”; ,,dermatoloagă”-,,dermatoloage”; ,,dialectoloagă”-,,dialectoloage”; ,,filoloagă”-,,filoloage”; ,,ginecoloagă”-,,ginecoloage”; ,,muzicoloagă”- ,,muzicoloage”; ,,oncoloagă”-,,oncoloage”; ,,odontoloagă”-,,odontoloage”; ,,ontoloagă”-,,ontoloage”; ,,pedoloagă”-,,pedoloage”; ,,psiholoagă”-,,psiholoage”; ,,radiloagă”-,,radioloage”; ,,socioloagă”-,,socioloage”; ,,stomatoloagă”-,,stomatoloage”, ,,textoloagă”-,,textoloage”.
În exprimarea unor vorbitori, sunt eronate şi formele de plural pentru termenii ,,monolog” (,,monos”-singur, ,,logos”- vorbire) şi ,,dialog” (fr. ,,dialogue”, lat. ,,dialogus”, gr. ,,dialogos”, ,,de”-element prim de compunere savantă cu sensul ,,doi” şi ,,logos”-vorbire) ,,monoloage”, ,,dialoage”. Formele corecte pentru plural sunt: ,,monologuri” şi ,,dialoguri”. Formele incorecte: ,,monoloage”, ,,dialoage”.
Constantin E. Ungureanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here