Limba noastră – Câteva consideraţii privind numărul şi genul substantivelor

3389

Limba, mijlocul principal de comunicare între oameni şi de transmitere a culturii, evoluează în strânsă legătură cu societatea, reflectând schimbările apărute în interiorul acesteia. Limba este un fenomen istoric, deosebit de complex, derivând din faptul că este un sistem care cuprinde mai multe compartimente: fonetica, structura gramaticală şi lexicul. Urmare a unor legi interne ale limbii, modificările ce se produc în timp nu se manifestă simultan şi cu aceeaşi intensitate, în primele două componente, evoluţia este mai lentă, pe când în domeniul vocabularului, este mult mai dinamică, având în vedere noile realităţi apărute în societate ce trebuie acoperite lexical. Îndreptarele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie date publicităţii, începând cu cel din 1953, dacă nu ne înşală memoria, semnat de Chivu Stoica, pe atunci, Preşedintele Consiliului de Miniştri, ediţia a treia, 1971, urmând „Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române” (DOOM 1), 1982, apoi „Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române” (DOOM 2), 2005, toate consemnează transformările produse în evoluţia limbii române. În spiritul acestor instrumente normative, prezentăm cele câteva consideraţii privind numărul şi genul substantivelor.
La toate cele trei genuri, masculin, feminin şi neutru, sunt substantive care au o singură formă pentru singular şi plural: masculine – „arici”, „baci”, „cârmaci”, „cârpaci”, „ciocoi” ,”cotoi” , „crai”, „ochi” (organul vazului), „pui”, „puşti”, „răţoi”; feminine – „onomatopee”, „azalee” (nume dat mai multor arbusi exotici), „cornee”, „elice”; neutre – „codice”, „nume”, „prenume” etc. Alte substantive, considerate tot cu formă unică, singular şi plural,  în îndreptarele ortografice anterioare, conform DOOM 2, capătă altă flexiune: „cârceie” (piesă de legatură), substantiv feminin, plural, „cârceie” / „cârcei”; „foarfecă” (nu „foarfece”), substantiv feminin, plural, „foarfeci” (nu „foarfece”); „pântec” / „pântece”, substantiv neutru, plural „pântece”.
Alte substantive, la singular, prezintă diferenţe în terminaţii: „ciucure” (nu „ciucur”), substantiv masculin, plural „ciucuri”; „şoarece” (nu „şoarec”), substantiv masculin, plural „şoareci”; „fluture” (nu „flutur”), substantiv masculin, plural „fluturi”, deşi există patronimul „Flutur”. DOOM 2 acceptă totuşi: „bulgăr” / „bulgăre” ; „pântec” / „pântece”; „colind” / „colindă”; „basc”/ „bască” (beretă), substantiv neutru / substantiv feminin, plural „bascuri” / „băşti”.
Substantivele masculine, cu formă numai pentru singular: „bade” (articulat „badea”), „nene” (articulat „nenea”), la genitiv – dativ articulat, au următoarele forme:  „lui badea”, „lui nenea”. Substantivul „taică” (articulat „taica”) capătă la genitiv – dativ formele: „taichii” / „lui taica”. Substantivul „tată” (părinte), articulat „tata”, la genitiv – dativ are două forme: „tatei” / „lui tata”. Însoţit de un atribut, substantivul „tata” devine „tatăl” („tatăl meu”), genitiv – dativ, ”tatălui” („tatălui meu”). Substantivul „tata – mare” (atenţie la scriere!), genitiv – dativ, articulat „lui tata – mare”; „tata – socru”, articulat „tata – socrul”, genitiv – dativ, „lui tata-socrul”. Substantivele „agă” (ofiţer în armata otomană) şi „paşă” (guvernator al unei provincii în Imperiul Otoman) au variante învechite („aga” şi „paşa”), cu accentul pe ultimul „a”; „agă”, substantiv masculin articulat „aga”, genitiv – dativ „agăi”, plural „agi”; „aga” (învechit), substantiv feminin, articulat „agaua”, genitiv – dativ, „agalei”, plural „agale”; ”paşă”, articulat „paşa”, genitiv – dativ, „paşei”, plural „paşi”; „paşa” (invechit), substantiv feminin, articulat „paşaua”, genitiv – dativ „paşalei”, plural „paşale”.
Corecte sunt următoarele forme substantivale: „chibrituri” (nu „chibrite”), „seminare” (nu „seminarii”); „sanatoriu” – „sanatorii”, articulat „sanatoriile”; „auditoriu” (asistenţă), plural „auditorii”, articulat „auditoriile”, în schimb „auditor” (persoană), plural „auditori”, „ruină” (dărâmătură), plural „ruine” (nu „ruini”); „cearşaf”, dar şi „cearceaf”, plural „cearşafuri” / „cearceafuri”.
Sunt substantive cu două variante la plural, corecte amândouă: „copertă”, plural „coperţi” / „coperte”; „acumulator”, substantiv masculin, plural „acumulatori”; „acumulator”, substantiv neutru, plural „acumulatoare”; „robinet”, substantiv masculin, plural „robineţi”; „robinet”, substantiv neutru , plural „robinete”.
Se spune corect „contor” (aparat de măsură) nu „contoar”, plural „contoare”; „contoar”/ „comptoar” (agenţie comercială, birou, tejghea), plural „contoare”/ „comptoare”.
Sunt substantive la care există diferenţă de sens între singular şi plural: „milă” (sentiment) nu are plural; „milă” (unitate de măsură), plural „mile”; „bunătate” (însuşirea de a fi bun) nu are plural, în schimb, pluralul „bunătăţi” are cu totul alte sensuri: binefaceri, mâncăruri, bogăţii.
Unele substantive pot avea, pentru anumite sensuri, forme diferite de plural, prin urmare, formele diferite sunt o consecinţă a diferenţelor semantice: „arc”, „bandă”, „blană”, „brâu”, „calcan”, „calcul”, „cămin”, „corn”, „corp”, „cot”, „cotoi”, „cristal”, „curent”, „element”, „raport”, „strat”, „termen”, „timbru”, „tranzistor”, „vis”, „virus” etc. Iată care sunt diferenţele semantice: „arc” (porţiune de curbă), substantiv neutru, plural, „arce”; „arc” (resort), substantiv neutru, plural, „arcuri”; „bandă” (grup), substantiv feminin, plural, „bande”; „bandă” (fâşie), plural, „benzi”; „blană” (piele, haină), substantiv feminin, plural, „blăni / blănuri” (piei prelucrate); plural, „blănuri” (haine); „blană” (scândură), plural „blăni”; „brâu” (cingătoare, parte a corpului, ornament, şir), substantiv neutru, plural, „brâie”; „brâu” (dans), plural, „brâuri”; „calcan” (peşte), substantiv masculin, plural, „calcani”; „calcan” (zid), substantiv neutru, plural, „calcane”; „calcul” (piatră), substantiv masculin, plural, „calculi”; „calcul” (socoteală, operaţie), substantiv neutru, plural, „calcule”; „cămin” (instituţie, casă părintească, locuinţă), substantiv neutru, plural, „cămine”; „cămin” (sobă, cuptor, vatră, horn, acces subteran), plural, „căminuri”; „corn” (arbust, instrument de suflat), substantiv masculin, plural, „corni”; „corn” (excrescenţă la animale, parte dintr-o construcţie, unealtă), substantiv neutru, plural, „coarne”; „corn” (franzeluţă, recipient, aripă de oaste), substantiv neutru, plural, „cornuri”; „corp” (porţiune de materie, substanţă), substantiv neutru / masculin, plural, „corpuri / corpi”; „corp” (trup, obiect, ansamblu, unitate), substantiv neutru, plural, „corpuri”; „cot” (unitate de măsură), substantiv masculin, plural, „coţi”; „cot” (articulaţie), substantiv neutru, plural, „coate”; „cot” (meandră), substantiv neutru, plural, „coturi”; „cristal” (mineral), substantiv neutru, plural, „cristale”; „cristal” (sticlă), substantiv neutru, plural, „cristaluri” (obiecte); „curent” (mişcare de aer, a mării), substantiv masculin, plural, „curenţi”; „curent” (mişcare artistică, de idei), substantiv neutru, plural, „curente”; „element” (parte de calorifer), substantiv masculin, plural, „elemenţi”; „element” (fenomen, componentă), substantiv neutru, plural, „elemente”; „raport” (relatare oficială, cât între două mărimi), substantiv neutru, plural, „rapoarte”; „raport” (relaţie), substantiv neutru, plural, „raporturi”; „raport” (venit); „strat” (fâşie de pământ), substantiv neutru, plural, „straturi”; „strat” (geologie), substantiv neutru, plural, „strate”; „termen” (cuvânt, monom), substantiv masculin, plural, „termeni”; „termen” (dată, interval de timp), substantiv neutru, plural, „termene”; „timbru” (imprimat), substantiv neutru, plural, „timbre”; „timbru” (proprietate a unui sunet), substantiv neutru, plural, „timbruri”; „tranzistor” (semiconductor), substantiv masculin/ substantiv neutru, plural, „ tranzistori” / „tranzistoare”; „tranzistor” (aparat de radio), substantiv neutru, plural, „tranzistoare”; „virus” (program de calculator), substantiv masculin, plural, „viruşi”; „virus” (agent patogen), substantiv neutru, plural, „virusuri” / „viruşi”; „vis” (aspiraţie), substantiv neutru, plural, „visuri”; „vis” (imagine din timpul somnului), substantiv neutru, plural, „vise”.
Sunt corecte: „arpagic” (nu „arbagic”), „cleşte”, substantiv masculin, plural, „cleşti”; „desagă”, substantiv feminin, plural, „desagi”; „paşte” / „paşti” (pâine sfinţită), substantiv feminin, plural articulat, „paştele” / „paştile”; „Paşte” (sărbătoare), substantiv propriu, masculin, plural, „Paşti”, dar „Sfintele Paşti”, substantiv propriu, neutru (DOOM 2).
Constantin E. Ungureanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here