Liceul Tehnologic Țicleni, desemnat ”Școală Europeană”

605

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a publicat lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare în cadrul competiției naționale ”Școală Europeană”. Printre acestea se numără și Liceul Tehnologic Țicleni.

Liceul Tehnologic Țicleni a obținut 149 de puncte în urma evaluării candidaturii depuse, ocupând astfel un loc în lista celor 60 de unități de învățământ preuniversitar din țară care vor primi anul acesta certificat de ”Școală Europeană”. La competiție s-au înscris încă două unități de învățământ preuniversitar din Gorj, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani și Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, însă punctajele obținute de acestea în urma evaluării candidaturilor nu au fost suficient de mari pentru a se număra printre câștigătorii concursului. Competiția ”Școală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Activităţile/proiectele/programele care au fost luate în considerare pentru competiția din acest an sau fost cele: derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale altor instituții europene: Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP 2007-2013), Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider European etc; derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.; finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener. Obiectivele acestei competiții sunt: recunoaşterea rolului pe care l-au avut şi îl au şcolile româneşti la promovarea unei imagini pozitive a României şi a valorilor şcolii româneşti în spaţiul european; susținerea dezvoltării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții în învățământul preuniversitar și promovarea performanțelor, a inovațiilor și a dimensiunii europene în sistemul și practicile educaționale, stimularea cooperării între școlile din România și instituții similare din țările Uniunii Europene în vederea asigurării calității în educație; promovarea unui management instituțional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educației; promovarea experienţelor pozitive ale şcolilor implicate în derularea proiectelor finanţate prin programe europene; încurajarea utilizării rezultatelor, a produselor finale și a schimbului de bune practici în activitatea didactică; promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu performanţe în activitatea de cooperare europeană şi/sau în derularea de proiecte finanţate prin programe europene.

Certificat valabil 3 ani
Odată obţinut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here