Licenţă de transport în comun, pentru o firmă din Bolboşi

327

O firmă din Bolboşi a obţinut licenţa de traseu pentru zona Valea-Stolojani-Turceni. Atribuirea licenţei a fost hotărâtă în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Gorj.
Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa de la sfârşitul săptămânii trecute, o nouă licenţă pentru transportul public judeţean, pentru perioada 2013-2019. Beneficiarul va acoperi zona Valea-Stolojani-Turceni. “Se aprobă atribuirea licenţei de traseu aferentă traseului nr. 019 Valea – Stolojani -Turceni cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, operatorului de transport SC Sofrontur SRL”, se arată în hotărârea CJ Gorj.

“Procedura de atribuire a traseelor cuprinse în programele judeţene de transport s-a organizat şi desfăşurat conform unui calendar aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în perioada 29.11.2013 – 18.12.2013, fiind finalizată prin şedinţa de atribuire din data de 18.12.2013. În intervalul calendaristic 02.12.2013 – 07.12.2013 operatorii de transport au depus solicitările pentru atribuirea traseelor, în format electronic, la Centrul Naţional pentru Managementul Societăţii Informatice – Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi, organizatorul licitaţiei electronice. La data de 18.12.2013 au fost afişate rezultatele atribuirii în conformitate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean, modificat şi completat prin Ordinul M.D.R.A.P./M.T. nr. 3310/1365/2013”, se arată în raportul de specialitate.
În consecinţă, ulterior afişării rezultatelor şedinţei de atribuire organizată în data de 18.12.2013, CNMSI Bucureşti a înştiinţat Consiliul Judeţean Gorj prin adresa nr. 15772/20.12.2013 despre descalificarea eronată şi remedierea acesteia, a operatorului de transport SC Sofrotur SRL participant la atribuirea traseului nr. 019 Valea- Stolojeni- Turceni. Prin urmare, în baza propunerii formulate de comisia paritară, s-a elaborat proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu operatorului de transport S.C. Sofrontur SRL, desemnat câştigător.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here