Liceele cu niciun promovat la sesiunea de vară a Bacalaureatului vor putea înființa clase de a IX-a

577

Liceele cu promovabilitate 0% la sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului vor putea înființa, din nou, clase de a IX-a, cu condiția să fi avut cel puțin un absolvent care a promovat examenul în una dintre celelalte sesiuni organizate anul acesta.

Potrivit Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, publicată marți în Monitorul Oficial, ,,propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasa a IX-a, cu frecvență, zi, învățământ liceal, pe nivelul /filiera/ profilul/specializarea/calificarea profesională/ programul de studii, pentru care s-a obținut prin ordin al ministrului autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea, se vor face numai de către unitățile de învățământ în care, în sesiunile cumulate din anul 2020 ale examenului de bacalaureat, nu s-a înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de cel puțin un absolvent”. Vechea metodologie prevedea că ,,propunerile privind cifra de şcolarizare pentru clasa a IX-a cu frecvenţă zi învăţământ liceal, pe nivelul/filiera/profilul/specializarea/calificarea profesională/programul de studii, pentru care s-a obţinut prin ordin de ministru autorizarea de funcţionare provizorie/acreditarea, se vor face numai de către unităţile de învăţământ în care, în sesiunea iunie – iulie 2019 a examenului de bacalaureat, nu s-a înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de cel puţin un absolvent”. Reamintim că, anul acesta, pe lângă cele două sesiuni normale ale Bacalaureatului, a mai fost organizată și o sesiune specială.

Calendarul stabilirii planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022
Potrivit calendarului operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare/Ministerul Educației și Cercetării cu privire la rețeaua școlară și proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, până la data de 9 octombrie, inspectoratele școlare vor reanaliza lista unităților de învățământ propuse pentru reorganizare până la data de 31 august 2020 sau a celor propuse pentru înființare, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliul județean și consiliile locale, listă ce va fi retransmisă la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a acesteia, însoțită de o fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus. Solicitarea de către inspectoratele școlare a propunerii privind organizarea rețelei școlare de către autoritățile publice locale/consiliile județene se va face până la data de 2 decembrie, urmând ca transmiterea de către autoritățile publice locale/consiliile județene a proiectelor de hotărâre a consiliului local/județean, însoțite de rapoartele motivate, să se facă până la 15 decembrie. Termenul pentru transmiterea de către inspectoratele școlare la Ministerul Educației și Cercetării a proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este 22 ianuarie 2021. Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a situațiilor în care nu au fost emise hotărârile consiliului local/județean de către unitatea administrativ-teritorială/consiliul județean se va face până la 30 aprilie 2021, iar ordinul ministrului Educației și Cercetării privind includerea unor unități de învățământ în rețeaua școlară pentru anul școlar 2021-2022, precum și organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 din unele localități în care nu s-a realizat în totalitate procesul de organizare a rețelei școlare de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform emis de către inspectoratele școlare va fi emis până la 30 iulie 2021.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here