Liber la transferuri pentru elevi în colegiile naționale militare

743

Elevii din liceele civile care au absolvit clasele a IX-a şi a X-a în acest an se pot transfera în colegiile naţionale militare (CNM), în clasele a X-a şi a XI-a, în anul şcolar 2021-2022.

Locuri scoase la concurs:
CNM “Mihai Viteazul”, Alba Iulia
– 4 locuri în clasa a X-a
CNM “Dimitrie Cantemir”, Breaza:
– 1 loc în clasa a X-a
– 1 loc în clasa a XI-a
CNM “Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc:
– 1 loc în clasa a XI-a
CNM “Alexandru Ioan Cuza”, Constanţa:
– 7 locuri în clasa a X-a
– 14 locuri în clasa a XI-a
CNM “Tudor Vladimirescu”, Craiova:
– 1 loc în clasa a X-a
– 2 locuri în clasa a XI-a

Condiţii pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească:

a) cel puţin media generală 8,00 şi cel puţin media 7,00 la disciplinele «matematică» şi «limba engleză»;
b) nu au avut media scăzută la purtare pe timpul frecventării liceului;
c) nu au repetat niciunul dintre anii de studii liceale şi nu sunt în situaţie de corigenţă;
d) promovează testul de verificare a cunoştinţelor aplicat în cazul în care numărul elevilor înscrişi în procedura de transfer depăşeşte numărul de locuri libere;
e) susţin şi promovează probele de selecţie;
f) promovează examenele de diferenţă.

“Documente necesare la dosar:
• extras din foaia matricolă sau adeverinţă cu situaţia şcolară pe fiecare an de studiu, eliberată de unitatea de învăţământ liceal civil, din care să reiasă, obligatoriu, profilul/specializarea, media generală a fiecărui an de studiu, mediile la disciplinele „matematică” şi „limba engleză”, media la purtare;
• cererea de transfer conform Anexei 1 din Metodologia de transfer;
• act de identitate părinte;
• act de identitate elev.

Pentru mai multe informaţii adresaţi-vă colegiilor naţionale militare sau birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare de care aparţineţi cu domiciliul”, a transmis MApN.

Foto: MApN, arhivă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here