Lansarea proiectului Erasmus + KA104 – Adult education staff mobility: Învățăm să trăim împreună pentru o societate mai rezilientă, competitivă şi unită

857

Asociatia Luckovid, Tg-Jiu a lansat luni,18 ianuarie 2021, ora 13.00, la sediul Bibliotecii ,,Christian Tell” proiectul Erasmus + KA104 – Adult education staff mobility:
Învățăm să trăim împreună pentru o societate mai rezilientă, competitivă şi unită(nr. ref: 2020-1-RO01-KA104-079670)
Scopul proiectului este ca la finalul său, asociația Luckovid să poată contribui la oferta de cursuri eficiente/de calitate de formare a adulților, mai ales a celor cu un nivel de analfabetizare crescută, al căror procent este, din păcate, ridicat în ultimii ani în regiunea noastră prin cursuri care să îi ajute pe adulți să îşi dezvolte competenţele cheie, de la cele de bază (citire, scriere, înțelegere, calcule, digitalizare) până la cele superioare, precum gândirea creativă, comunicarea asertivă, dar şi spiritul civic.
Pentru atingerea acestor deziderate au fost fixate obiective secundare implementarea acestui proiect care să:
– crească capacitatea organizaţională prin dezvoltarea competențelor a 10 formatori în domenii prioritare: crearea de cursuri eficiente, educația relaxării şi practici inclusiv în educaţie
– internaţionalizeze activitatea şi să faciliteze câştigarea experienţei în proiecte Erasmus dedicate educaţiei adulţilor, inclusiv prin schimbul de experiență cu alţi furnizori de cursuri din alte state europene şi crearea de legături/parteneriate
-creeze un mediu pozitiv în organizaţie care să contribuie la calitatea lucrului în echipă
-să faciliteze dezvoltarea de metode/tehnici inovatoare și inclusiv de predare/învățare
-îmbunătățească abilitățile de a rezolva conflicte pentru toleranţă, emptie, creativitate, eficiența formatorilor/formabililor
-promoveze managementul emoțiilor, empatia, conștientizarea culturală și tehnici inclusiv în educaţie
-contribuie la creşterea numărului de evenimente de calitate ce promovează valori europene, dezvoltarea personală, egalitatea de şanse, incluziunea socială, dialogul cultural.
-să devină vizibilă la nivel local
-crească numărul membrilor asociației, precum şi a celor interesaţi să ia parte la acest tip de activități.
Preşedinte, Prof.Teodora Dragotă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here