Lămurirea Amatismelor Sf. Chiril Lămurirea Anateal Alexandriei, făcută de Sf. Chiril la cererea sinodului din Efes (430) V

303

slujbaOstracizarea Bisericii continuă în lămurirea anatematismelor Sfântului Chiril al Alexandriei mai ales, dacă cineva îndrăzneşte să spună că Hristos este un om purtător de Dumnezeu şi nu că este Dumnezeu cu adevărat, ca Fiu unul şi prin natură, întrucât Cuvântul s-a făcut trup şi a fost părtaşi la fel cu noi sângelui şi trupului.

Dumnezeescul evanghelist Ioan zice că Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup, nu prin mutare sau schimbare, întrucât natura sa proprie s-ar fi transformat în trup, după cum am spus şi mai înainte. Căci, ca Dumnezeu el este nemodificat. Ci prin aceea că s-a făcut părtaşi la fel ca şi noi trupului şi sângelui, făcându-se om. Scriptura cea de Dumnezeu inspirată obişnuieşte să numească pe om, trup. Căci este scris: „Că tot timpul va vedea mântuirea lui Dumnezeu (Luca III,6). Născocitorii dogmelor celor nelegiuite însă, Nestorie şi cei împreună cu el, adică cei care judecă la fel cu el, se arată la suprafaţă ca şi cum ar mărturisi cuvântul întrupării, bunăoară atunci când zic că şi noi, continuând să fie ceea ce era. Totuşi ei susţin că Cuvântul lui Dumnezeu cel unul născut a locuit în cel ce s-a născut din sfânta Fecioară ca într-unul dintre oamenii sfinţi. Aşa încât să nu se mai poată mărturisi că Hristos este un singur Fiu, un singur Domn şi unul singur vrednic de adorare, că să fie dimpreună adorat şi dimpreună preamărit ca un om deosebit şi înţeles aparte, vrednic de a fi cinstit numai datorită legăturii care rezultă din unirea cea după merit. Dar Dumnezeul tuturor locuieşte şi în noi prin Duhul Sfânt. Căci a zis odinioară printr-unul din sfinţii profeţi: „Voi locui întru ei şi voi umbla întru ei şi le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi mie popor”. De altfel şi fericitul Pavel scrie: „Nu ştiţi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (I Cuvint. III, ib). Şi însuşi Mântuitorul nostru Isus Hristos a zis despre sfinţii săi profeţi, adică despre sfinţii care au fost mai înainte: „Dacă le-a zis Dumnezeu celor către care a fost Cuvântul lui Dumnezeu, pe care tatăl i-a sfinţit şi i-a trimis în lume, voi ziceţi: huleşti, pentru că am zis că sunt Fiul lui Dumnezeu”( Ioan x, 35,36). Dar Dumnezeu nu locuieşte în Hristos după cum locuieşte în noi. Căci făcându-se ca noi, el a fost Dumnezeu în ceea ce priveşte natura şi unul pe acelaşi Fiu chiar atunci când s-a făcut trup. Deci cei care îndrăznesc să spună că el este un purtător de Dumnezeu şi nu zic dimpotrivă că el este Dumnezeu întrupat, cad în păcatul anatemei. (Va urma)

Preot iconom Alexandru Eug. Cornoiu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here