La Târgu-Jiu / Se depun cererile pentru tichetele de grădiniţă

297

Târgujienii care au copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani împliniţi la data de 1 septembrie 2016, înscrişi la grădiniţă, şi al căror venit lunar pe membru de familie nu depăşeşte 284 de lei, sunt aşteptaţi să depună la Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu cereri pentru acordarea stimulentului educaţional.

Potrivit Alinei Toader, director adjunct în cadrul DPPS Târgu-Jiu, stimulentele educaţionale se acordă sub forma unui tichet social/lună în valoare de 50 de lei şi poate fi folosit pentru achiziţionarea de haine sau rechizite pentru copil, produse alimentare sau de igienă. O condiţie esenţială pentru acordarea acestor tichete este frecvenţa regulată la grădiniţă, excepţie făcând învoirile de maxim 3 zile lunar şi învoirile medicale motivate prin adeverinţă. Zilele în care copilul a absentat nu trebuie să depăşească 50% din totalul zilelor dintr-o lună. “Condiţia principală este cea a venitului, a cărui valoare maximală nu trebuie să depăşească 284 lei/lună/membru de familie. În cursul anului şcolar trecut, am acordat 551 de tichete de grădiniţă, iar eligibilitatea se dovedeşte cu documente anexate lunar la dosar. De la începutul anului şcolar curent, nu am primit nici un dosar pentru solicitarea de tichete sociale de grădiniţă, însă aşteptăm categoriile de beneficiari de la nivelul municipiului Târgu-Jiu, să se prezinte la noi cu documentele necesare”, a declarat Alina Toader.
Actul normativ în vigoare prevede că stimulentele educaţionale vor fi acordate sub forma tichetelor sociale, începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere, formulată de către unul dintre părinţi, reprezentantul legal al copilului sau, după caz, persoana desemnată de părinte să întreţină copilul. Stimulentul se acordă pentru perioada septembrie-iunie, practic perioada în care copilul participă la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar.
Lista documentelor necesare pentru acordarea stimulentului educaţional: acte ce dovedesc componenţa familiei, a veniturilor realizate de către membrii acesteia, adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar unde este înscris copilul.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here