LA ÎNTÂLNIRE AUTUMNALĂ CU GENERAȚIA 1960 A LICEULUI „SPIRU HARET”

4158

În ultima sâmbătă din august 2022, o zi caldă de vară târzie ce anticipa vremea tomnatică ce va să vină în scurt timp, la ,,Terasa Gorjeanul” am participat la o masă colegială a absolvenților Colegiului Național ,,Spiru Haret” fostă ,,Școala Medie nr 3”, primul liceu mixt din urbea de pe Jiu, promoția 1960, ajunși de-acum la vârsta senectuții.
Cu părul albit de inexorabila curgere a timpului și-au dat întâlnire spre aduceri aminte puținii care au înfruntat timpul și vicisitudinile vremurilor, realizați în arealul lor social și profesional aici în România, unde au construit o țară pentru ei, pentru fii, nepoții și strănepoții lor. Au răspuns ,,prezent” dar nu ca-n anii de adolescență, prof. Racoceanu Ion cu soția veniți din Deva, doctorul Ion Paicu din Târgu-Jiu, prof. Băbeanu Gabriel, inginer Olaru Constantin, asistentele medicale Văduva Florentina, Dobrotă Adela și Gugu Angela din Târgu-Jiu, Mitricioiu Elena din județul Vâlcea, Banța Gh. Victor cu soția, prof. Mainerici Tudor cu fiica, prof. Sulea Marina din Tismana, toți – dar absolut toți – oameni realizați social, spiritual, profesional și mai puțin în plan economic dar care au lăsat posterității generații de profesioniști de excepție, printre ei fiind profesori universitari la Sorbona, în universități din România, ingineri în varii domenii, medici, cadre didactice, mulți dintre ei fiind autori de lucrări științifice publicate în țară și străinătate, autori de cursuri universitare, ei înșiși devenind părinți pentru generația următoare de competenți ai viitorului. Cu păr cărunt, cu fețe obosite de griji și responsabilități complexe, s-au bucurat de revedere, au schimbat idei, experiențe de viață, și-au etalat realizările, mulți reprofilându-se pe agricultură ori activități casnice, gospodărești dar mândri că au lăsat posterității urmași care le onorează numele și existența; plecând spre un mâine cu orizont îngust după 80 ani de viață trăită în cultul muncii, al cinstei, dreptății, calități transferate genetic urmașilor lor, cu toții realizând dimensiunea socială a unei epoci din istoria României, caracterizată prin edificarea marilor orașe, obiective economice, zone industriale, instituții de cultură, învățământ și sociale, în care s-au format generațiile următoare.
Sub semnul venerației și al respectului ne-am adus aminte de marii dascăli ce ne-au călăuzit pașii pe când existau în Târgu-Jiu doar trei licee: S.M.1,,Tudor Vladimirescu” liceul de băieți, S.M. 2 ,,Ecaterina Teodoroiu” liceul de fete și S.M.3 (actual ,,Spiru Haret”), liceul mixt. L-am rugat pe bunul Dumnezeu să aducă liniște și eterna împăcare cu sinele lor pentru dascălii noștri: Bică Sterescu, Cornel Cârstoiu, Atena Dumitrescu, Grigore Mladin, Vasile Arjoca, prof. Manolescu, prof. Cucută, Galaci Atanasie, Duțu Cernăianu, Nelu Sandu precum și pentru colegii de generație ce ne-au părăsit, ei înșiși specialiști ai domeniilor alese, plecați spre a-și plini chemarea în nemărginita Eternitate.
N-au lipsit amintirile despre picantele și inerentele obrăznicii ce contrastau cu climatul de ordine și disciplină specifice întregului sistem educațional: uniforma obligatorie pentru fete și băieți, numărul matricol cusut pe mâneca stângă, șapca inscripționată ,,S.M.3” iar pentru elevii din internat plecarea acasă ori ieșirea în oraș fiind posibile doar cu ,,bilet de voie”. Rigoarea didactică nu a exclus nicicând civismul și respectul binomului ,,profesor – elev” exemplu sporadic fiind Galaci Atanasie: la rugămintea unor colege ,,Domnule profesor, vă rugăm să puneți și dumneavoastră note mai mari ! – ,,Da tovarăși, da, …1 cât foaia! Se vede?”, spre hazul trist al întregii clase; același Galaci Atanasie la întâlnirea pe stradă a unui elev însoțit de prietena sa, scoțându-și pălăria în semn de respect îl saluta ,,Să trăiți domnul elev !) Ce vremuri , ce ani de liceu, ce amintiri… Acum, e toamnă… cu păr cărunt, cu fețe aspre, puțin gârboviți de griji și timp, ascunzându-și suferința cu sprijinul partenerului de viață ori vreunui fiu grijuliu, cu toții aducem prinos de recunoștință vieții pentru dărnicia cu care ne-a gratulat spre a fi cinste și onoare societății, familiei, neamului românesc.
Victor Gh. Banța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here