La Colocviile revistei „REFLEX” – Băile Herculane, 11-14 iunie 2014: „Dl Gheorghe Grigurcu a săvârșit cel mai mare asasinat din poezia română contemporană!”

506

Zilele trecute s-au desfășurat la Băile Herculane  Colocviile revistei „Reflex” din Reșița, ediția a XIV-a, reunind în principal scriitori din zona Banatului (Timișoara, Arad, Lugoj, Caransebeș, Reșița, Bocșa, Drobeta Turnu-Severin ș.a.), dar și invitați din alte centre culturale (Cluj-Napoca, Pitești, Hunedoara, București, Târgu-Jiu…).

Coordonate de redactorul șef al revistei aflate sub egida Uniunii Scriitorilor din România, poetul Octavian Doclin, colocviile au avut ca generic tema: „Despre poezia română contemporană. POEZIA CRITICILOR – CRITICA POEȚILOR”. Au conferențiat: Toma George Maiorescu (București), Ion Pop (Cluj-Napoca), Vasile Dan și Gheorghe Mocuța (Arad), Alexandru Ruja (Timișoara), Mircea Bârsilă (Pitești). În ceea ce ne privește, am prezentat masiva lucrare a criticului Gheorghe Grigurcu, „Catalog liric”, o panoramă a poeziei române contemporane însumând nu mai puțin de 97 de poeți din diferite generații literare postbelice. Unii dintre aceștia se aflau în sala de conferințe de la Hotelul „Golden Spirit”, ceea ce a sporit interesul și atenția participanților (peste 50). Și, ca să exprimăm cât mai exact atmosfera de acolo, vom aminti aici cuvintele pe care dl Simion Dănilă, recentul laureat al Uniunii Scriitorilor pentru traducerea celor 7 volume din opera lui Fr. Nietzsche, ni le-a spus pentru a fi transmise criticului: „Dl Grigurcu a săvârșit cel mai mare «asasinat» din poezia română contemporană! Căci, potrivit unei ziceri a filosofului danez Sören Kirkegaard, când îi definești pe oameni îi asasinezi, le iei individualitatea. Și a făcut-o magistral, lucrând cu materialul clientului, fiecăruia după merit…” Să amintim și cartea de cercetări, ipoteze și note de lectură SUB Podium poeticReflex2014FASCINAȚIA LINGVISTICII BĂNĂȚENE ( Ed. Eurostampa, Timișoara, 2013, 458 p.), care s-a bucurat de o unanimă recunoaștere pentru rigoarea filologică și formula academică aleasă.
S-au lansat reviste și cărți, noi înșine am donat instituțiilor și participanților cărți editate în ultimii doi-trei ani. Revista „Portal-MĂIASTRA” s-a bucurat de o largă audiență, printre colaboratori numărându-se și scriitori din zona Banatului istoric, precum  ș.a. O carte de referință a fost aceea a universitarului timișorean Alexandru Ruja, DICȚIONARUL SCRIITORILOR DIN BANAT, masivă și riguros elaborată, după toate principiile academice (realizat în colaborare cu Institut fur Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, 934 p.). Între scriitorii-editori la colocvii am reținut  pe Mircea Bârsilă și Dumitru Aug. Doman (”Argeș”, Pitești), Mariana Pândaru („Ardealul literar”, Deva), Vasile Dan („Arca”) și Eugen Bundaru („Forum studențesc”, Arad), Angelica Hera („Nedeia”) și Nicolae Irimia („Banatul”, Lugoj), Iosif Băcilă („Almăjana”) și Gabriela Șerban („Bocșa culturală”, Bocșa), Marilena Popa („Semne”).
La „podiumul poetic”, prezentat de poetul Octavian Doclin, au participat numeroși elevi de la Liceul „Hercules” din localitate, ascultând cu viu interes creații proprii, în recitalul poeților: Ion Pop, Toma George Maiorescu, Vasile REFLEX.revistaDan, Gheorghe Mocuța, Nicolae Sârbu, Mariana Pândaru, Mircea Bârsilă, Iosif Băcilă, Angelica Hera, Stejerel Ionescu, Adriana Weimar, Ion Cocora, Maria Nițu, Ilie Ștefan Domașnea, Nicolae Irimia, Zoia Elena Deju, Zenovie Cârlugea ș.a. Susținută de autoritățile județului Caraș-Severin, actuala ediție a Colocviilor literare de la Herculane a constituit un nou prilej pentru promovarea imaginii culturale a Banatului, dar și o reală oportunitate pentru reîntâlnirea scriitorilor din această zonă cu confrați din alte județe ale țării, chestiunile puse în dezbatere privind întreaga literatură română.
Ne gândim ca, pe viitor, Colocviile revistei „Portal-MĂIASTRA”, ce au loc în mod obișnuit în luna februarie,  să adune la Târgu-Jiu scriitori din zona Olteniei și invitați de prestigiu din alte județe. Ar fi o reală oportunitate pentru promovarea imaginii culturale a Gorjului, dar și o fructuoasă întâlnire a scriitorilor români, pe probleme stingente de actualitate literară.
Zenovie CÂRLUGEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here