La Colegiul Tehnic din Mătăsari: “15 ANI DE JURNALISM”

175

colegiul-tehnic-matasari-1Marți, 15 noiembrie c., la Colegiul Tehnic din Mătăsari, sub genericul „15 ani de jurnalism”, s-au desfășurat activitățile Cercului metodic al profesorilor de limba și literatura română din liceele gorjene.

Proiectată și coordonată de același neobosit dascăl mătăsărean, prof. Dumitru Dădălău, activitatea de cerc a marcat și simpozionul comemorativ „Mihail Sadoveanu – 50”, la care și-au adus contribuția, cu referate privind tematica operei sadoveniene, elevi și profesori, concomitent rulând filmul documentar „Sadoveanu – Ștefan cel Mare al literaturii române” și fiind amenajată o miniexpoziție de carte: „Sadoveanu – Ceahlăul literaturii române”. Menționăm comunicarea dnei profesoare Luminița Dădălău („Mihail Sadoveanu – artist al cuvântului”), precum și referatele susținute de elevele: Cismaru Laura, Tănăsoiu Adriana, Butari Adriana, Ciobanu Florica și Bălan Roxana.

Un moment deosebit de interesant l-a constituit lansarea revistei „Murmurul Jaleșului” (nr. 60-61/2011), publicație binecunoscută în peisajul revuistic al școlii gorjene de azi, răsplătită mereu de 14 ani încoace cu titlul de „Laureat” la Concursul Național al Revistelor Școlare, organizat de ministerul de resort. Cu acest prilej au fost expuse numeroase publicațiile apărute sub egida Fundației Cultural-Științifice „Murmurul Jilțului”, între care ne-au reținut atenția în mod deosebit următoarele titluri editate în 2011: Întâmplări de suflet (vol. I-II), Omul sfințește locul (I-II) și Fratele meu de sânge și suflet (dedicată regretatului profesor Ion Gr. Dădălău, director de neuitat). Sunt, în total, după cum preciza dl. prof. D. Dădălău, „20 de cărți care redau viața tumultuoasă și plină de substanță a acestei cetăți a învățământului gorjean, cu o tradiție aici de 110 ani.”

Dotarea cabinetului de limba și literatura română cu un bogat material didactic, pe suport electronic, dar și cu o bibliotecă de mare interes documentar (cărți, colecții de reviste, mape tematice etc.) facilitează antrenarea elevilor în activități atractive și de mare ecou local, ceea ce amintește de titlul cărții lansate „Omul sfințește locul” (prezentată de prof. Ion Carcalicea, director al Școlii Gimnaziale din Negomir).

În ultima parte a cercului metodic au fost lansate și două cărți semnate de profesorii: Ion Trancău – Imixtiuni critice (critică literară) și Zenovie Cârlugea – Eminescu – mitograme ale daco-românității (istorie literară și eseistică), donate bibliotecii colegiului de autori.

Pe marginea celor prezentate, au luat cuvântul, subliniind oportunitatea și importanța activității de cerc metodic, profesorii: Daniela Bogea (ISJ Gorj), Romulus Iulian Olariu (Motru), Cornel Oprian-Pecingină (Tg.-Jiu), Luminița Dădălău, Ion Trancău (Tg.-Jiu) ș.a.

Amintind aici și vizitarea Muzeului etnografic al Jilțului, amenajat într-o clădire din incinta colegiului, precum și evocările unor foști redactori-șefi ai revistei „Murmurul Jilțului” (dintre care menționăm evocarea dnei profesoare Elena Dima de la Școala Generală Bolboși), cititorii pot realiza amploarea, complexitatea și varietatea programului desfășurat.

Zenovie Cârlugea

NB. O impresie nu tocmai plăcută lasă vizitatorului nenumăratele blocuri aflate în părăsire la Mătăsari, prin care șuieră vântul și în care s-au oploșit tot felul de vietăți! Chestiunea aceasta, foarte serioasă, ba chiar urgentă, ar trebui să stea permanent în atenția autorităților locale și județene. Sugerăm ideea de relansare a unor activități socio-economice, prin studierea tuturor posibilităților de a finaliza aceste locuințe și de a le găsi o eficientă utilizare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here