La Chişinău, solemnitatea acordării unei distincţii de înaltă ţinută academică

181

În cadrul unei ceremonii care a prefaţat Conferinţa ştiinţifico-practică intitulată: «USPEE LA 20 DE ANI – NOI OPORTUNITĂŢI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI, ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII», domnului prof. univ. dr. Adrian Gorun, preşedintele Senatului Universităţii «Constantin Brâncuşi», din Târgu Jiu, i-a fost conferit prestigiosul titlu academic de «Doctor Honoris Causa» (DHC) al Universității de Studii Politice şi Economice Europene «Constantin Stere», din Chișinău, Republica Moldova.

“Acesta reprezintă momentul de a fi mai aproape de obârşia istoriei comune, de fraţii noştri pe care îi simţim alături în fiecare clipă”
Înalta distincţie a fost înmânată de către cunoscutul academician şi om de aleasă cultură, Nicolae Dabija, care în tradiţionalul său cuvânt «Laudatio», rostit cu acest prilej, a ţinut să aprecieze că prin conferirea titlului unei personalităţi remarcabile a sistemului educaţional din România, aşa cum este domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, “acesta reprezintă momentul de a fi mai aproape de obârşia istoriei comune, de fraţii noştri pe care îi simţim alături în fiecare clipă, fiindcă la această sărbătoare, când timpul şi reuşitele reclădesc o nouă paradigmă a devenirii, se cade să medităm asupra miracolului fiecărei clipe, dar, mai ales asupra eforturilor depuse de corpul profesoral, pentru ca această instituţie universitară să ajungă la plenitudinea ei tutelară”, a precizat cu elocinţă vorbitorul, un remarcabil poet, prozator şi jurnalist, care conduce cu fermitate şi echilibru de peste trei decenii revista «Literatura şi Arta», din Republica Moldova, şi care a fost şi este considerat cel mai bun jurnalist, titlu conferit de Clubul de presă de la Chişinău. Academicianul Nicolae Dabija a precizat că prin cărţile sale, domnul Adrian Gorun se impune ca un autor de mare prestigiu, realizând o veritabilă operă de pedagogie naţională», iar gestul de a-i acorda o asemenea distincţie este unul de «reabilitare naţională», deoarece, tipărind o serie de cărţi «niciodată savante în sens preţios şi nici didactice în sens restrâns», domnul Adrian Gorun se dovedeşte un gânditor de o mare profunzime, care învaţă societatea să gândească liber, oferind studenţilor, profesorilor şi personalului tehnic-administrativ un cadru intelectual favorabil, capabil să creeze satisfacţii profesionale, un climat de sprijin şi cooperare, siguranţă şi colegialitate, care să încurajeze activitatea de cercetare şi creaţie. Arătând că el însuşi a primit distincţii numeroase pentru contribuţia la dezvoltarea creaţiei literare şi promovarea valorilor româneşti, pentru râvna cu care a militat pentru revenirea la alfabetul latin şi legalizarea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova, că a fost ales în anul 2003 membru de onoare al Academiei Române, iar din 2012 este membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, se consideră onorat că el însuşi a primit titlul de «Doctor Honoris Causa» (DHC) al Universității de Studii Politice şi Economice Europene «Constantin Stere», din Chișinău.

“Misterul ce mi s-a refuzat a mi se dezvălui în varii ipostaze ale vieții, nici nu m-a demotivat, nici nu m-a învrăjbit cu lumea”
La rândul său, exprimând gratitudinea pentru cuvintele rostite şi răspunzând la un minunat şi cuprinzător «Laudatio», caracterizat printr-un înalt rafinament intelectual, prin care i-a fost surprinsă viața și opera, printr-o abordare cuprinzătoare şi de o mare profunzime, preşedintele Senatului Universităţii «Constantin Brâncuşi», avea să mulţumească organizatorilor şi întregii asistenţe pentru aleasa consideraţie, precizând că există multe similitudini între universitatea moldoveană şi cea pe care o reprezintă domnia sa, ambele fiind relativ tinere, dar dinamice, preocupate de creșteri calitative care să le confere relevanță și prestigiu în lumea academică, prin însuşi faptul că şi-au definit misiunea şi caută să-şi identifice finalităţile prin raportare la idealul educațional al societății deschise, ideal întemeiat în seturi de valori cu deschidere spre universalitate, mai ales că profesorii şi studenţii acestora cultivă spiritul inovației, fără a-și eclipsa constantele axiologice care le consacră identitatea, pentru a confirma grăitor că spațiul lor academic este unul eminamente cultural şi paradigmatic, iar scopul multidimensional al ființării lor este dedicat înfăptuirii condiției umane. Mărturisind cu francheţe că a gândit cu multă atenţie la conținutul acestui discurs și că a fost pus în fața unor dileme succesive în privința alegerii, de la o alegere rațională, care să-și subordoneze trăirile subiective, dezvoltând un subiect sau o sinteză a preocupărilor epistemice, la o alegere călăuzită de o logică a sentimentelor în care dezirabilul să reprezinte etalonul ipostazierii realului, vorbitorul a mai adăugat că întotdeauna a avut în libertate martorul de control al ambivalenței, asigurându-se, astfel, că nici implacabilul nu întruchipează Absolutul, nici hazardul nu atinge întotdeauna sferele predestinării, în condiţiile în care virușii proiectați produc o dezagregare a valorilor culturii și educației noastre.
Tocmai de aceea, în opinia domniei sale, “misterul ce mi s-a refuzat a mi se dezvălui în varii ipostaze ale vieții, nici nu m-a demotivat, nici nu m-a învrăjbit cu lumea, ci mi-a stârnit neîncetat curiozitatea epistemică, apropiindu-mă pas cu pas, nu numai de necunoscutul temporal, ci și de propriul eu – instanța cu valoare de putere executivă care mi-a ordonat sinele, armonizându-l cu supra-eul impregnat de imperative. Iar studiile mele despre libertate, putere politică și regimuri politice, stasiologie și partidocrație, globalizare și identitate, cultură și democrație, stat și entropie, subsidiaritate și regionalizare, funcții și demnități publice, revoluție și reformă, modernitate și modernizare ș.a. au stat sub zodia acestui proces, în care, cunoașterea lumii s-a îngemănat cu ceea ce numim cunoașterea de sine. Pentru care am afirmat și afirm: Cărțile pe care le-am scris au suflet”!
În încheiere, mulțumind încă o dată pentru distincţia care i s-a acordat în ziua în care erau sărbătoriți cei 20 de ani de viață ai Universității de Studii Politice și Economice Europene «Constantin Stere», din Chișinău, Universitate care promovează constant universalitatea și perenitatea valorilor românești, domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun a transmis în limba latină salutul tradițional care se rosteşte cu acest prilej!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here