La cei 75 de ani de la inaugurarea Monumentului „Calea Eroilor”, cu sprijinul CL Târgu Jiu, Ion Popescu-Brădiceni va tipări – „Ars Poetica Transversalia” – cu douăsprezece întoarceri ale lui Constantin Brâncuşi acasă!

548

În toamnă, la împlinirea a 75 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu, care a aprobat – în urma referatului semnat de viceprimarul Jr. Iulia-Diana Vînă-Dumitraşcu şi de directorul Economic ec. Narcisa Cristea – alocarea sumei de 4.000 lei pentru tipărirea lucrării „Ars Poetica Transversalia” – cu douăsprezece întoarceri ale lui Constantin Brâncuşi acasă, autor fiind Ion Popescu-Brădiceni.

Ca o completare mai mult tehnică a viitorului eveniment cultural şi editorial, toate cărţile – 200 de exemplare – vor fi puse la dispoziţia Primăriei municipiului Târgu Jiu şi a Consiliului Local, fiind folosite la manifestările culturale, precum şi la dotarea bibliotecilor şcolare.
Mult aşteptate lucrare de referinţă a scriitorului – poet, eseist, critic de artă şi critic literar -, dar şi mai vechi şi chiar reputat brâncuşiolog – universitarul Ion Popescu-Brădiceni – se doreşte o interpretare teoretică şi poetică a întregii opere sculpturale şi monumente brâncuşiene.
Acum, meritele lui Ion Popescu-Brădiceni cresc şi nu se va supăra dacă-i vom cita aproape integral Memoriul depus către Primăria municipiului Târgu Jiu şi Consiliul Local al municipiului.
Se împlinesc, în toamnă, 75 de ani de la inaugurarea, pe 27 octombrie 1938, în prezenţa artistului, a Ansamblului Sculptural de la Târgu Jiu (vezi Barbu Brezianu: Brancusi en Roumanie, Edition BIC ALL SRL, Bucarest, 1998).
Acelaşi autor – Ion Popescu-Brădiceni – a mai tipărit, în 2009, „Arca Metanoia/Triada tipologică de la Târgu Jiu: Tăcerea, Sărutul, Infinitul”, carte dedicată lui Constantin Brâncuşi şi celor trei capodopere sculptural-arhitectonice ale sale dăruite urbei noastre într-atât de norocoase, apărută atunci cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă „C. Brâncuşi” din Târgu Jiu.
Autorul a mai publicat în fiecare număr al revistei „Confesiuni” şi al Colecţiei „Facerea şi Corpul în Ştiinţă şi Artă”, numeroase studii şi eseuri despre viaţa şi opera Magului de la Hobiţa şi de la Paris, care s-au bucurat de acceptarea lor de a susţinute cu ocazia unor simpozioane naţionale şi internaţionale, a unor conferinţe ştiinţifico-filosofice de nivel european şi mondial.
„Ca scriitor şi savant(aprecierea modestă îi aparţine autorului! – n.m. I.P.), sunt autorul a peste 60 de articole, cărţi, cursuri, tratate, monografii, etc.” Ion Popescu-Brădiceni este titular de cursuri şi de seminarii la Facultatea de litere şi la Facultatea de Sculptură ale Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu de vreo cinci ani bătuţi pe muchie, fiind preocupa de „Semiotica şi retorica imaginarului”, „Analiza limbajului vizual”, „Mitologia românească”, „Arta populară” şi „Tehnici de iniţiere în cercetarea ştiinţifică”.
Rod al trudei de împătimit om al cărţii şi al scrisului acestora, între anii 2009-2013, Ion Popescu-Brădiceni a elaborat cel de-al doilea volet din trilogia închinată geniului universal Constantin Brâncuşi pe care l-a botezat „Ars Poetica Transversalia”, pe care-l aşteptăm să fie tipărit la Tipografia ProdCom SRL Târgu Jiu, unde se află deja în pregătire.
Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here