La 40 de zile de la Paşti, credincioşii sărbătoreasc Înălţarea Domnului (Ispasul)

740

La 40 de zile de marea Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, credincioşii de pretutindeni sărbătoresc Înălţarea Domnului, ultimul eveniment din viaţa pământească a Mântuitorului nostru.
Despre acest eveniment de mare însemnătate pentru creştini, aflăm din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul XXIV, v.50-53: ,,Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicâduŞi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin“.

Semnificaţia sărbătorii
Înălţarea Domnului este o sărbătoare cunoscuta in popor şi sub denumirea de Ispas. În această zi creştinii se salută cu “Hristos S-a înălţat!” şi “Adevărat S-a înălţat!”. ÎPS Bartolomeu Anania afirma ca noi folosim acest salut fie din neştiinţă, fie din exces de evlavie, deoarece el nu este atestat de Biserică. şi mărturiseşte că noi sărbătorim Paştile cu aserţiunea “Hristos a inviat!”, la care ni se răspunde cu confirmarea “Adevărat, a înviat!”, pentru că Învierea nu a avut martori, ea a fost receptată cu îndoieli şi necredinţă, în vreme ce Înăţtarea Domnului a avut martori, ea a fost o desparţire izvorâtoare de lumină, deoarece ucenicii s-au întors în Ierusalim “cu bucurie mare”. Din acest motiv, în cărtţle noastre de slujbă nu exista o salutare similară cu aceea de la Sfintele Paşti.

Înălţarea Domnului, sărbătorită în vechime o dată cu Rusaliile
Cea mai veche menţiune despre sărbătoarea Înălţării Domnului o găsim la Eusebiu din Cezareea, în lucrarea “Despre sărbătoarea Paştilor”, redactată în anul 332. Din această lucrare reiese că Înăţtarea Domnului era sărbătorită în acea vreme o dată cu Rusaliile, la 50 de zile de la Invierea lui Hristos. Spre sfârşitul secolului al IV lea şi începutul secolului al V-lea, sărbătoarea Înălţării s-a despărţit de cea a Pogorării Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după Inviere, dată care va rămâne stabilită pentru totdeauna în calendarul bisericesc.

Înălţarea Domnului Iisus Hristos, deplina îndumnezeire a firii omeneşti asumate de El
Înălţarea lui Hristos întru slava şi şederea Sa de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanităţii Lui. Prin toate actele Sale, Întrupare, moarte, Înviere El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar prin Inăţtarea Sa a transfigurat-o pe deplin. Datorita transfigurării supreme a trupului Său, Hristos poate deveni interior celor care cred în El. Înălţarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creatie, pentru ca El continuă să fie prezent şi lucrator prin Sfântul Duh,precum El Însuşi a făgăduit apostolilor şi tuturor celor care vor crede în El, când spune: ,,iată, Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului“(Matei 28, 19).
Înălţarea cu trupul la cer a Domnului este o dovadă a faptului că fiecare om a fost creat pentru veşnicie, căci Fiul nu se înfăţişează Tatălui Ceresc numai ca Dumnezeu, ci şi ca Om. Hristos prin Înălţarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale şi putere, ca omul să ajungă la această stare. El şade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar şi locuieste în inima celor ce-L iubesc. Aşa putem înţelege paradoxul: Hristos este înăţtat şi în drum spre înăţtare cu fiecare dintre noi.

Înălţarea Domnului, zi de cinstire a Eroilor Neamului
Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodxe Române din anul 1920, consfinţită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001, sărbâtoarea Înălţării Domnului este consacrată ca Zi a Eroilor şi Sărbătoare bisericească naţională. În această zi, în toate bisericile din ţară şi din străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-alungul timpului pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.
În ziua de joi, 2 iunie 2022, la ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română vor fi trase în semn de veșnică pomenire, de prețuire și recunoştinţă pentru eroii care s-au jertfit pentru popor, credinţă şi ţară.
Prin credința, curajul și jertfa lor, eroii români au contribuit la consolidarea conștiinței și demnităţii naționale, afirmate concret prin dobândirea independenței, realizarea unităţii statului și apărarea constantă a libertăţii în istoria poporului nostru. Din acest motiv, Catedrala Națională din București este dedicată memoriei tuturor eroilor români, primul ei hram fiind Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, iar al doilea hram Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. La noi, în municipiul Târgu-Jiu, biserica din zona 9 Mai-Săvinesti, va îmbrăca joi, 2 iunie, haine alese de sărbătoare, cu ocazia hramului ,,Înălţarea Domnului“.
Masterand în teologie, Marius Stochiţoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here