Justificarea importanței lucrărilor de reamenajare parcare zona Mănăstirii Lainici, km 106+220 – km 106+965 completare a proiectului „Reabilitare DN 66 Bumbești-Jiu – Petroșani ” km 93+500 – km 126 + 000

421

Print-un destin fericit, România, și mai exact județul Gorj se bucură de existența, pe teritoriul său (96%) a Parcului Național Defileul Jiului, sub administrația căruia sunt conservate și protejate adevărate comori naturale alcătuite dintr-o biodiversitate rar întâlnită, care se dezvoltă într-un complex de formațiuni geomorfologice unice, creând un pitoresc deosebit interesant pentru iubitorii de natură.
Curgerea apelor Jiului a adâncit tot mai mult marile canioane și a creat condițiile realizării încă din cele mai îndepărtate timpuri, a unui drum de legătură, între ținuturile din nordul și sudul țării folosit în relațiile comerciale, dar cu prioritate servind cu succes pentru interesul național la deplasarea efectivelor și tehnicii militare atât în primul cât și în al Doilea Război Mondial.
Acest drum care se reabilitează, astăzi, este DN 66 și străbate Parcul Național Defileul Jiului și a devenit drum european E79, REALIZÂND LEGĂTURA cu Europa de vest prin frontiera cu Ungaria-Borș-Oradea-Deva-Petroșani-Tg-Jiu-Craiova spre capitala țării.
Drept consecință s-au majorat valențele acestei căi rutiere crescând intensitatea circulației auto, dar și creând implicații specifice.
Ca o binecuvântare divină, alături de comorile naturale PNDJ găzduiește și complexul monahal Mănăstirea Lainci cu Sfânta Biserică Veche, monument istoric național, atestând momente dramatice din istoria poporului român, cu structura de rezistență în prezent amenințată și care atrage mulțimi tot mai mari de credincioși, vizitatori și pelerini din toată țara, dar și din străinătate cu autocare, mașini personale și chiar călători prin CFR care în prezent se interferează la modul cel mai periculos cu traficul rutier producând accidente inevitabile și perturbarea circulației pe ambele sensuri.
Abundența actuală de vizitatori a creat în același timp și un interes sporit pentru cunoașterea și vizitarea comorilor naturale pe care le găzduiește PNDJ.
În condițiile actuale însă în care din momentul colaborării din autocare/autoturisme viața și securitatea vizitatorului, de multe ori aceștia fiind copii, elevi sau studenți depinde în cea mai mare măsură numai de atenția șoferilor din traficul rutier, ceea ce reprezintă o mare amenințare, este firesc să atribuim acestei locații din DN 66 denumirea tristă de zona neagră.
În prezent vizitatorii lipsiți în totalitate de măsuri de siguranță la traversări nu dispun nici de instalații igienico sanitare ceea ce afectează terenul adiacent din PNDJ care este folosit în mod nepermis, transformându-l în adevărate focare de contagiune și epidemii.
În scopul remedierii acestor grave situații și pentru ca DN 66 în zona Lainici să nu fie strangulat în fluiditatea traficului rutier și să devină cu adevărat un drum european pentru care interesul siguranței naționale, istorice a fost demonstrat şi s-au căutat mai multe soluții:
– Execuție Tunel – periculoasă pentru siguranța CFR
– Execuție Pasaj Suprateran – ocupă suprafețe mari din arii protejate
– Păstrarea traseului existent, devierea drumului în dreptul mănăstirii și reamenajarea parcării, care constă din:
a. Translatarea axului existent al DN66 între km 106+262 şi km 106+920 dinspre limitele Mănăstirii Lainici către versantul nordic cu valori cuprinse între 7,50 m şi 30,00 m;
b. Amenajarea celor două sensuri de întoarcere la km 106+280 şi km 106+900 – iluminate electric;
c. Separarea fluxului de circulaţie pe DN 66 de parcări, prin montarea de parapeţi europeni între km 106+350 – km 106+820 şi km 106+370 – km 106+785;
d. Majorarea locurilor de parcare cu 156 poziţii faţă de cele 45 existente şi sistematizarea lor în vecinătatea Complexului Monahal, inclusiv iluminare electrică, grup sanitar modern cu zece cabine și fântâni – cișmele cu apă potabilă
– Parcări laterale 26 vehicule + şase autobuze;
– Parcări oblice 115 vehicule + nouă autobuze;
e. Construcţia trotuarelor pietonale de la km 106+450 până la km 106+940 partea stângă şi km 106+450 până la km 106+967 partea dreaptă;
f. Construcţie de marcaje orizontale direcţionale, treceri de pietoni şi marcaje verticale;
Aduce următoarele avantaje:
A. Asigură desfășurarea în condiții de siguranță a popasurilor pelerinajelor și vizitelor la Complexul Monahal Mănăstirea Lainici din ambele sensuri de drum (Petroșani/Tg-Jiu)
B. Se salvează de la degradarea ireversibilă structura de rezistenţă a unui străvechi şi deosebit de important Monument Istoric Naţional – Sfânta Biserică Veche a Mănăstirii Lainici.
C. Se înlătură din desfăşurarea traficului rutier pe DN 66 mult intensificat după intrarea României în U.E. a unei deosebit de periculoase „ZONE NEGRE” generatoare de accidente, permițând intervenții rapide ale echipajelor în situații de urgență și a pompierilor în focarele care apar în PNDJ.
D. Se îmbunătăţeşte mult vizibilitatea în traficul rutier prin majorarea razei de curbură a DN 66 în zona „amonte” Mănăstirea Lainici.
E. Prin amplasarea sistemului de parcări auto nou, modernizat pe latura nordică a Complexului Monahal vizitatorii, pelerinii şi alţi doritori să intre în locaşurile Sfinte, care în cele 56 de duminici de peste an şi în celelalte sărbători religioase se interferau cu traficul rutier creând ambuteiaje generatoare de accidente, acum se vor deplasa pe trotuare pietonale moderne;
F. Realizarea celor două sensuri de întoarcere în geometria Zonei Lainici a DN 66 elimină blocajele create în traficul rutier de autocarele cu vizitatori la schimbarea direcţiei de parcurs.
G. Pe cale de consecinţă creşte fluiditatea traficului rutier în condiţii de securitate pentru populaţie, vizitatori, pelerini şi închinători care ajung şi păşesc cu smerenie în Locaşurile Sfinte ale Mănăstirii Lainici se reduc manevrele de frânare accelerare la autovehicule şi se diminuează emisiile de noxe;
H. Modernizările aduse în Zona Lainici, Drumului Naţional DN 66 care este o parte a Drumului European E79 ce străbate ţara noastră de la Frontiera cu Ungaria-Borş-Oradea-Veiuş-Deva-Simeria-Petroşani-Tg-Jiu-Filiaşi-Craiova, reprezintă argumente convingătoare pentru încadrarea acestui coridor rutier de mare utilitate în actuala strategie geopolitică şi de Siguranţă Naţională a României, având în vedere faptul că atât în Primul Război Mondial dar şi la eliberarea Ardealului şi participarea la înfrângerea armatelor naziste după 23 august 1944 pe aici s-au deplasat efective şi tehnică militară decisive în victoria finală.
I. Proiectul va permite o valorificare mai amplă a potenţialului turistic al Parcului Naţional Defileul Jiului, dar şi extinderea turismului ecumenic în condiţii civilizate cu respectarea tuturor regulamentelor de protecţie a biodiversităţii naturale.
J. Zonele adiacente parcărilor din PNDJ vor fi protejate și nu vor mai reprezenta focare de contagiune și epidemii.
K. Proiectul nu afectează habitate sau arii protejate ale PNDJ
L. Proiectul este finanțat din fonduri europene fără rambursare.
1. Precizare:
Operaţiunea de dislocare a unei părţi din corpul de rocă din granite prin Implozie controlată seismic necesară translatării axului DN66, se va desfăşura pe o perioadă limitată de timp şi nu se compară cu o exploatare de roci granitice aşa cum este Cariera Meri, în care activitatea este continuă şi cu explozii masive necontrolate.
2. Din acest proiect face parte şi modificarea suprafeţei de 1696 m.p. a 1789 m.p. de la podul peste râul Jiu km 105+250 adică 93 m.p. în plus faţă de datele tehnice ale proiectului general, respectiv 0,0039% din suprafaţa sitului.
Conform amenajamentelor silvice în această zonă sunt propuse tăieri, deoarece starea lor este nefavorabilă.
Modificarea proiectului nu produce efecte negative asupra Habitatului Natura 2000-9110 Lazulo-Fagetum beech forests

Conf.univ Dr. Ing. Dumitru Gheorghe, Expert evaluator pentru studii de Protecția Mediului Certificat MMSC nr.298/2010 Tg-Jiu, str. I.L.Caragiale, nr.12

Către
Universitatea “Constantin Brâncuși“ Tg-Jiu,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj,
Direcția județeană ARHIVELE STATULUI GORJ,
Direcția pentru Sănătate Publică Gorj,
Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, Departamentul Conservarea monumentelor și patrimoniului istoric Gorj,
Inspectoratul Școlar Județean Gorj,
Inspectoratul Județean al Poliției Gorj,
Consiliul Județean Gorj,
Muzeul Județean de Istorie Gorj

Vă aduc la cunoștință respectuos, că la Agenția Națională de Protecția Mediului, CNADR a depus un proiect realizat de HYDER CONSULTING U.K. – SC IRIMAT SRL București, intitulat „Reamenajare parcare zona Mănăstirii Lainici km 106+220 – km 106 + 965” care este o completare a proiectului aflat în execuție „REABILITARE DN 66 BUMBEȘTI-JIU – PETROȘANI KM 93 +500 – KM 126 + 000”.
În susținerea acestui proiect subsemnatul am realizat memoriul de prezentare conform ord. MMSC nr. 135/2010.
În procedura de obținere a ACORDULUI DE MEDIU a apărut necesitatea cunoașterii punctului de vedere al autorităților de stat cunoscătoare a importanței acestor lucrări, vis –a-vis de importanța lor.
În acest scop vă prezint un rezumat justificativ la MEMORIUL DE PREZENTARE depus de ANPM București, solicitându-vă respectuos acest răspuns.
Expert evaluator MMSC Conf. Univ. Dr. Ing Dumitru Gheorghe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here