ISU Gorj angajează șofer ”2 în 1”

301

În timp ce polițiștii au nevoie de un bucătar, pompierii caută un șofer care să fie priceput și la mecanică. Pentru a lucra în cadrul Serviciului Logistic la Compartimentul Tehnic – Grupa Transport, persoana interesată trebuie să aibă studii liceale. ”Conduce autovehiculele unităţii, execută revizii şi lucrări de întreţinere şi reparaţii la autospecialele, autoturismele şi utilajele din dotarea unităţii şi răspunde de starea tehnică, exploatarea şi întreţinerea tehnicii de intervenţie şi transport, de verificarea periodică a atribuţiilor PSI, utilajelor, sculelor de atelier, bunurilor materiale din sectorul tehnic. Pot participa la concursul pentru ocuparea postului numai persoanele care au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunosc limba română, scris şi vorbit; au vârsta minimă de 18 ani; au capacitate deplină de exerciţiu; îndeplinesc condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea”, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj.
Cel care va obține acest post nu va participa la misiunile salvatorilor. ”Programul va fi de opt ore, nu e cadru militar și nu este pentru intervenție”, a declarat Augustin Malacu, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj. Gorjenii interesați trebuie să aibă diplomă de bacalaureat, permis de conducere categoria BE+CE și atestat de mecanic auto.
Cererile de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul instituției, din Târgu-Jiu, până pe 12 august. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau de la școală este și ea importantă la angajare. După selecția de dosare va fi susținută o probă scrisă, urmată de cea practică și de interviu. În cazul în care se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.
Loredana Fîciu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here