IŞJ Gorj caută firme dispuse să primească în practică elevii şcolilor profesionale

334

Operatorii economici din Gorj care doresc să şcolarizeze elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015-2016 sunt invitaţi să transmită acest lucru în scris Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj, până la data de 22 decembrie 2014.

Potrivit Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobat prin OMEN Nr. 3136 din 20 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani „cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici”. Ţinând cont de această prevedere este necesar să fie organizate şi desfăşurate, la nivelul inspectoratelor şcolare, o serie de activităţi prin care oferta de formare profesională prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani, concretizată în proiectul cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016, să fie adaptată solicitărilor operatorilor economici. În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj îi invită pe operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015-2016 să transmită acest lucru în scris până la data de 22 decembrie 2014, precizând calificările profesionale şi numărul de locuri solicitate. Până la data de 9 ianuarie 2014, vor fi analizate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar solicitările operatorilor economici şi vor fi stabilite unităţilor de învăţământ care pot asigura formarea profesională, urmând ca până la data de 16 ianuarie 2015 firmele să încheie contracte-cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ desemnate de către inspectoratul şcolar, în situaţia în care nu au deja un parteneriat cu una sau mai multe unităţi de învăţământ. Proiectul planului de şcolarizare, în conformitate cu Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi de la bugetul de stat, trebuie elaborat şi transmis până la data de 23 ianuarie 2015, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015 – 2016.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here