IȘJ Gorj caută directori

1365

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj organizează selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din învățământul preuniversitar, prin detașare în interesul învățământului, pentru anul școlar 2020-2021. Este vorba de 19 posturi de director și opt posturi de director adjunct, reprezentând funcții de conducere vacante în 25 de unități de învățământ din județ.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat că ocuparea funcțiilor vacante de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar din județ se va realiza conform prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3969/2017, și a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019. Selecția pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar va consta în două probe: analiza Planului operațional pentru anul școlar 2020-2021 propus de candidat, analiză realizată de comisia de selecție, în plenul ei, pe baza celor afirmate în curriculum vitae (7 puncte) și analiza curriculum-ului vitae (3 puncte).
Va fi declarat reușit la selecție candidatul promovat care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul în care, după selecție, rămân funcții vacante de director şi director adjunct, se vor aplica prevederile legislative privind detașarea în interesul învățământului în funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar vacante/rezervate.
Potrivit prevederilor legislative „la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat și particular, precum și din Palatul Național al Copiilor pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea ,,Pedagogia învățământului primar şi preșcolar”; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor; dovedesc calități profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul ,,Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/ casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare şi control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale; nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului şi nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare şi control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; nu au avut statutul de ,,lucrător al Securității” sau ,,colaborator al Securității”; au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învățământului dual; au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale”.

14 august – termen limită pentru transmiterea dosarelor
Candidații la funcțiile de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar au termen până pe 14 august pentru a transmite on-line un dosar care trebuie să conțină următoarele documente: cerere de înscriere, curriculum vitae model Europass și Plan operațional pentru anul școlar 2020-2021, pentru unitatea de învățământ vizată, cu accent pe desfășurarea activități lor în contextul pandemiei de COVID-19 (dacă sunt vizate mai multe unități de învățământ se va depune câte un plan operațional pentru fiecare).
Dosarele pot fi transmise pe adresele de e-mail marian.staicu@isjgorj.ro și contact@isjgorj.ro.
Dosarele candidaților vor fi analizate în perioada 14 – 17 august, urmând ca rezultatele selecției să fie afișate tot în data de 17 august, la sediul și pe site-ul instituției.

Vezi funcțiile vacante
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul IȘJ Gorj, la nivelul județului nostru sunt vacante 19 posturi de director, la următoarele unități de învățământ: Colegiul ,,Mihai Viteazu” Bumbești Jiu, Colegiul Auto ,,Traian Vuia” Târgu-Jiu, Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic ,,G-ral Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic Turburea, Școala Gimnazială ,,Nicolae Costescu” Bolboși, Școala Gimnazială ,,Nicolae Tomovici-Plopșor” Plopșoru, Școala Gimnazială Nr. 1 Negomir, Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Școala Gimnazială Nr. 2 Motru, Școala Gimnazială Săcelu, Școala Gimnazială Sîmbotin, Schela, Școala Gimnazială Stănești, Școala Gimnazială Târgu-Logrești, Școala Gimnazială Văgiulești, Școala Gimnazială ,,Valea Mănăstirii” Cătune și Școala Gimnazială Bălcești. De asemenea, mai sunt vacante și opt funcții de director adjunct la: Liceul Tehnologic Bârsești, Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Fărcășești, Liceul Tehnologic Turburea, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ,,Nicolae Tomovici-Plopșor” Plopșoru, Școala Gimnazială Aninoasa și Liceul Tehnologic Turceni.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here