IPJ caută șefi la patru posturi de poliție din Gorj

203

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef de post, cu recrutare din sursă internă, în comunele Aninoasa, Crușeț, Roșia de Amaradia și Bolboși. Deocamdată, atribuțiile sunt preluate de ajutorii șefilor de post, din fiecare localitate. Cei care doresc să se înscrie la examen trebuie să fie agenți din cadrul Poliției Române. Concursul va avea loc la sediul IPJ Gorj, la data de 21 noiembrie 2018, la ora 10.00, după un program care va fi stabilit de către comisie, iar proba de examen va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale care se înregistrează audio şi video. ”Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minim 7, candidaţii fiind declaraţi admiși în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii se depun în 24 de ore după afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din IPJ Gorj şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii, precum şi rezultatele finale se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj. Înscrierea candidaţilor se va face până la data de 05 noiembrie 2018, la ora 16.00, la sediul IPJ Gorj. Candidaţii care nu sunt încadraţi în Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj vor depune şi o adeverinţă din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare și nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală. Examinarea psihologică se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al MAI, din Bucureşti.
Loredana Fîciu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here