Ion Măruță și Cecilia Susca înaintează o petiție Avocatului Poporului

502

Împreună cu jurista Cecilia Susca de la Spitalul Municipal Dej, Ion Măruță – liderul Sindicatului „Sănătatea” Gorj – înaintează o petiție Avocatului Poporului, întrucăt aceștia consideră că prin O.U.G. nr. 20/2016 le-au  fost încălcate drepturile prevăzute de disp. art. 16 alin. 1 şi art. 47 Constituţia României , disp art. 7, art. 23 alin.1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Măruță spune că petiția va fi însoțită de semnăturile angajaților din sistemul sanitar, dorindu-se ca acest demers să capete amploare națională.

La inițiativa juristei Cecilia Susca, angajații Spitalului Municipal Dej au semnat o petiție ce va fi înaintată Avocatului Poporului. Lor li s-a alăturat și Ion Măruță, liderul Sindicatului „Sănătatea” Gorj, care deja a făcut demersurile necesare pentru a strânge semnături de la angajații spitalelor gorjene și nu numai. „Împreună cu doamna Cecilia Susca am inițiat o petiție pe care o vom înainta Avocatului Poporului în vederea susținerii celor menționate în petiție; vom atașa documentului și semnăturile angajaților din sistemul sanitar care sunt de acord cu cele prezentate de noi. Vrem să fie un demers național”, a confirmat Ion Măruță, președintele Sindicatului „Sănătatea” Gorj.
Semnatarii petiției solicită Avocatului Poporului să analizeze sub aspectul constituţionalităţii şi să supună discuţiei Curţii Constituţionale cuprinsul textului art. 32 şi art. II din O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016- publicată în M.OF. nr. 434 din 9 iunie 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în privinţa următoarelor aspecte: 1. Prin O.U.G. nr. 20/2016 s-a procedat la excluderea, în mod discriminatoriu, a personalului nemedical al unitãţilor sanitare publice din Familia ocupaţionalã de funcţii bugetare ”Sãnãtate”; 2. Prin O.U.G. nr. 20/2016 s-a procedat la discriminarea din punct de vedere al salariului de bazã stabilit pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar cu aceeaşi pregãtire şi aceleaşi competenţe din unitãţile sanitare neclinice în comparaţie cu personalul medico-sanitar şi auxiliar din unitãţile sanitare clinice.

„Personalul nemedical fără funcții de conducere a fost exclus…”
De asemenea, semnatarii acestei petiții au ajuns la concluzia că “din analiza prevederilor mai sus menţionate rezultă fără echivoc faptul că Personalul Nemedical fără funcţii de conducere din cadrul unităţilor sanitare publice a fost exclus din punctul de vedere al salarizării din Familia ocupaţionalã “Sănătate”, cu toate că şi acest personal este parte a aceluiaşi familii ocupaţionale. Personalul nemedical fără funcţii de conducere din unităţile sanitare publice cuprinde: economişti, IT-işti, jurişti, referenţi, muncitori, secretari, casier, arhivari, bibliotecari, şoferi şi alt personal nemedical. Activitatea acestei categorii de personal este desconsideratã şi discriminatã prin emiterea O.U.G. nr. 20/2016”.
În petiție se mai arată că „Prin actul normativ în discuţie, personalului nemedical fãrã funcţii de conducere din unitãţile sanitare publice i-a fost încãlcat dreptul la un trai decent atât prin eliminarea lui din mãsurile de salarizare stabilite special pentru Familia ocupaţionalã “Sãnãtate”, cât şi prin îngrãdirea dreptului de a beneficia de premiile acordate în limita a 2% din cheltuielile cu salariile. Prin acest act normativ, legiuitorul a instituit prezumţia cã personalul nemedical fãrã funcţii de conducere nu îndeplineşte şi nu are dreptul sã îndeplineascã criteriile de performanţã necesare pentru a beneficia de premiile acordate la nivelul unitãţii sanitare angajatoare. Personalul nemedical, în accepţiunea legiuitorului, nu performeazã, nu este profesionist, nu munceşte, nu asigurã asistenţa medicalã la patul bolnavului, deci NU EXISTÃ!” Semnatarii acestei petiții apreciază cã prin O.U.G. nr. 20/2016 le-au fost încãlcate drepturile prevãzute de disp. art. 16 alin. 1 şi art. 47 Constituţia României , disp art. 7, art. 23 alin.1 din DECLARAŢIA UNIVERSALÃ A DREPTURILOR OMULUI.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here