Întruparea Fiului Lui Dumnezeu a schimbat destinul omenirii! De vorbă cu Mântuitorul Iisus Hristos, la Sărbătoarea Naşterii Sale! – Să medităm la Naşterea Domnului, într-un dialog imaginar!

1103

Naşterea Domnului a avut menirea şi puterea de a schimba mersul lumii, destinul omenirii, dovedindu-se un eveniment crucial care a avut loc datorită dragostei Lui Dumnezeu pentru oameni, iar această semnificaţie majoră se prelungeşte în activitatea pământească a Mântuitorului, mai ales că predicarea de către Mântuitorul Hristos a Împărăţiei lui Dumnezeu, trebuie văzută prin faptul că Domnul Iisus Hristos le vorbeşte oamenilor despre o nouă taină, cea a Împărăţiei Veşnice! De aici, ideea de ascultare este importantă, deoarece dacă omul a căzut de la Faţa Lui Dumnezeu datorită neascultării de porunca divină, redresarea şi mântuirea trebuiau să se bazeze pe ascultare, adică, pe atitudinea pe care omul trebuie s-o aibă permanent pentru a-şi împlini menirea pentru care a fost creat. Desigur, în cazul relaţiei originare dintre om şi Dumnezeu, porunca a venit de la Dumnezeu în calitate de creator şi Părinte, de Stăpân Atoateţiitor şi Atoateştiutor, din vreme ce omul, fiinţa creată, trebuia să asculte, fapt care ţine de logica şi ordinea unui sistem al proniei divine, mai presus decât sistemul de gândire al logicii omeneşti. De aceea, Mântuitorul Hristos, la rândul Lui, declară de mai multe ori că a venit să împlinească porunca Tatălui Ceresc (Ioan 17, 4; Luca 22, 42), iar Întruparea este un act de împlinire a Voinţei Lui Dumnezeu, de ascultare. Deci, ascultarea de Dumnezeu face loc minunii, iar minunea generează misiunea, pentru ca noi să înţelegem că la fel ca în cazul ascultării şi al minunii, un al treilea aspect, adică, misiunea, se regăseşte în minunea Întrupării, care a constituit începutul misiunii Domnului nostru în lume, cu toate că activitatea publică a început-o mai târziu. Deci, Naşterea Lui Iisus Hristos poate să semnifice faptul că Dumnezeu, iubind creaţia Sa, chiar căzută în păcatul neascultării („Chipul slavei Tale cele negrăite sunt, cu toate că port rănile păcatului”), rânduieşte întruparea Cuvântului divin, a Fiului Său în istorie, iar aceasta se împlineşte neabătut ca o ascultare de poruncă ce se continuă de două mii de ani, izvorând din minune şi făcând minuni cu fiecare suflet care Îl cunoaşte pe Dumnezeu spre mântuire: „Căci aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Unul născut Fiul Tău pe care L-ai trimis” (Ioan, 17, 3). Aşadar, fraţi creştini, în fiecare an, noi, oamenii, retrăim apariţia minunii Naşterii Domnului, care se continuă la nesfârşit! În acest caz, fiecare zi este un «astăzi» mântuitor, cum zice o cântare minunată: „Astăzi este începutul mânturii noastre şi arătarea tainei celei din veac” (Troparul Bunei Vestiri), pentru ca noi să înţelegem în fiecare clipă, ce semnifică minunea faptului că Întruparea Fiului Lui Dumnezeu a schimbat destinul omenirii şi a pecetluit Voinţa Tatălui Ceresc!

De vorbă cu Mântuitorul Iisus Hristos, la Sărbătoarea Naşterii Sale!
Omul care trăiește paradoxurile nepătrunse şi nedumeririle propriei credințe, scepticul și deopotrivă călătorul însetat de cunoaștere, aflați și ei în căutarea unor răspunsuri, se vor putea regăsi în întrebările şi mai ales în răspunsurile acestei conversaţii cu Dumnezeu, într-un dialog neobişnuit de sincer şi de adevărat! În aceste condiţii, ce l-ai întreba pe Dumnezeu dacă ai putea? Probabil că lista cu întrebări nu s-ar termina niciodată, pentru că omul este o ființă curioasă, iar setea sa de cunoaștere nu poate fi satisfăcută cu ușurință, mai ales dacă ar avea ocazia să stea de vorbă cu Atotștiutorul şi ai aborda subiecte de viață și de moarte, de iubire și credință, de bine și rău. De aceea, să presupunem că Dumnezeu ți-ar oferi răspunsuri pe care să le poți înțelege, pentru că de multe ori li s-a întâmplat celor care L-au căutat pe Dumnezeu pentru vindecare şi pentru înviere, aşa cum li se poate întâmpla tuturor oamenilor!
Aceste întrebări şi răspunsuri sunt încadrate în categoria dialogurilor imaginare, dar pot fi un ghid de supraviețuire, un set de instrucțiuni care te ajută să te regăsești, să începi o revoluție spirituală înlăuntrul tău și să înveți să percepi lumea în alt fel deopotrivă. Răspunsurile Lui Dumnezeu te vor elibera de frică și rușine, îți vor arăta de ce este important să-ți spui adevărul despre tine și despre ceilalți, care este valoarea alegerilor făcute cu sufletul, și că nu te poți baza pe nici o experiență anterioară pentru a alege mai bine, întrucât existența ta este un proces de construcție pe care îl creezi în prezent.
-Rep. Doamne, în aceste vremuri de pandemie, ce ne poţi spune?
-IS.HS ,,Am auzit plânsul inimii voastre, am văzut căutarea sufletului vostru şi ştiu cât de tare tânjiți după Adevăr pe care l-ați căutat în durere și în bucurie. Mi l-ați cerut cu insistență, la nesfârșit, ca Eu să Mă arăt, să Mă explic şi să Mă revelez”!
-Rep. Doamne, cum vei aduce pacea şi liniştea în această societate bântuită de fantomele păcatului şi ale necredinţei?
-IS.HS ,,Dar, voi nu veți avea și nu veți putea crea societatea la care ați visat întotdeauna decât dacă veți vedea, cu înțelepciune și claritate, adevărul suprem: că ceea ce-i faci tu altuia, ție îți vei face, că ceea ce nu reușești să faci pentru alții, nici pentru tine însuți nu reușești să faci, că durerea altuia este durerea ta, iar bucuria altuia este bucuria ta și că, atunci când tăgăduiești sau nu recunoști orice parte din acest adevăr, tăgăduiești sau nu recunoști o esenţială parte din tine”!
-Rep. Doamne, dar, ce trebuie să facem noi, păcătoşii, pentru a ne bucura de iubirea Ta mântuitoare?
-IS.HS ,,Sunteți întotdeauna o parte din Dumnezeu, deoarece nu sunteți niciodată departe de Dumnezeu! Acesta este adevărul ființei voastre! Prin urmare, acum cunoașteți întregul adevăr care este hrana pentru sufletul înfometat. Luați și mâncați din el. Lumea este însetată de această bucurie! Luați și beți din ea! Aceasta să faceți spre pomenirea Mea”!
-Rep. Doamne, care este răsplata noastră în ceruri?
-IS.HS ,,Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea!” -Rep. Doamne, aş dori să aud ceva şi despre fericirile noastre, că ne-am săturat de pandemie!
-IS.HS ,,Fericiţi sunteţi voi, cei săraci, că a voastră este Împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi sunteţi voi, care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi, cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele vostru, ca rău, din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi că, iată, plata voastră este multă în ceruri”!
-Rep. Doamne, ce să te întrebăm în Ziua Naşterii Tale?
-IS.HS ,,În ziua aceea, nu Mă veţi întreba nimic! Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl, în numele Meu, El vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veţi cere în numele Meu; şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea!
-Rep. Doamne, care este ultimul sfat pe care ni-l dai în acest an, 2021?
-IS.HS ,,Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, daca-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?
Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri” (Marcu 8, 34-38).
Profesor VASILE GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here