Interese comune impun cooperarea şi colaborarea între cadrele M.A.I. active şi de rezervă din judeţul Gorj

398

Cadrele militare în rezervă şi în retragere din ANCMRR din M.A.I. Filiala „Tudor Vladimirescu”-Tg. Jiu au participat la ceremoniile religioase organizate cu prilejul Zilei Imnului Naţional şi Drapelului Naţional, Zilei Eroilor, Zilei Persoanelor Vârstnice, Zilei Revoluţiei din Decembrie 1989, Zilei Armatei, Zilei Armei şi la Ziua Naţională a României.

Prin dialog permanent între diferitele structuri, se realizează un schimb util de informaţii şi de experienţă, se găsesc modalităţi eficiente de colaborare, se stabilesc acţiuni comune şi se pune mai bine în valoare potenţialul de care dispune fiecare parte aflată în dialog. Cadrele militare în rezervă şi în retragere sunt caracterizate prin spiritul deptăţii, disciplină, responsabilitate şi respect pentru semeni, obişnuite să lucreze în echipă, calităţi dobândite în zeci de ani de viaţă ca militari activi, devotaţi slujirii Patriei sub drapel, credincioşi jurământului militar. În cadrul filialei noastre sunt cadre în rezervă cu disponibilităţi fizice şi experienţă în domeniul militar şi în specialitatea în care au lucrat timp de 30-40 de ani sub tricolor, au vegheat permanent la calitatea pregătirii pentru luptă, au acţionat la înlăturarea urmărilor dezastrelor şi calamităţilor naturale îndeplinind diferite misiuni în situaţii deosebite. Cu ocazia organizării „zilei porţilor deschise” din expunerile prezentate privind ziua pompierilor din România, am constatat cu deosebită bucurie menţinerea în perfectă stare a tehnicii de luptă, modernizarea acesteia, o dotare mai aproape de nevoile zonei de responsabilitate şi o cunoaştere a caracteristicilor tehnico-tactice pentru a face faţă cu succes misiunilor încredinţate. Este demn de remarcat capacitatea organizatorică şi managerială a I.S.U. Gorj. Prezenţi la „ziua porţilor deschise”, membrii asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere au participat pentru a menţine relaţiile de amiciţie şi camaraderie cu cadrele active.  Modernizarea sub aspectul conceptelor şi dotării tehnologice, precum şi pregătirea personalului cu cunoştiinţele şi deprinderile de care era nevoie în astfel de procese, îţi permite să învingi greutăţile şi să fii în permanenţă la datorie.
Prin simpozioane, exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi a fost adusă în prim plan istoria Armei Pompieri dealungul timpului. Diversificare activităţilor şi valorificarea capabilităţilor de care dispun membrii asociaţiei noastre reprezintă un motiv de satisfacţie şi de mândrie pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere. Acţionând în spirit de coeziune camaraderească, în unitate de corp socio-profesional organizat putem reprezenta o forţă capabilă să facă faţă noilor riscuri şi provocări cu care noi şi familiile noastre suntem confruntaţi în această etapă de dezvoltare a ţării şi a lumii contemporane.
La nivelul asociaţiei noastre se manifestă preocupare privind respectarea prevederilor statutare, consolidarea organizatorică şi întărirea unităţii, fiind o structură asociativă, reprezentativă, de utilitate publică. Asociaţia se bucură de aprecierea şi sprijinul organelor locale ale puterii şi administraţiei.  Ne bazăm pe experienţa acumulată în plan organizatoric şi pe maturitatea cadrelor militare în rezervă şi în retragere, membri ai asociaţiei. Filiala noastră a dobândit personalitate juridică, fapt ce-i permite să desfăşoare o serie de activităţi, având un statut cert. A manifestat preocupare pentru diversificarea relaţiilor de bună conlucrare şi sprijin cu structurile M.A.I. în consens cu schimbările care au avut loc la toate eşaloanele.
Relaţiile strânse şi fructuoase cu toate structurile M.A.I. sunt reglementate prin Ordinul Ministrului 615/1996. Prin acest ordin s-a deschis posibilitatea participării cadrelor militare în rezervă şi în retragere la îndeplinirea unor sarcini şi misiuni specifice, continuându-se astfel îndeplinirea îndatoririlor pentru care am jurat credinţă Patriei noastre.
Au fost întocmite protocoale de colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Poliţie şi Inspectoratul de Jandarmi din judeţul Gorj. Pentru dezvoltarea simţului de solidaritate şi camaraderie este necesar să promovăm cu curaj principiile unităţii ca valoare de necontestat a asociaţiei, unitatea fiind una din valorile care stau la baza fiinţării ANCMRR.
Prestigiul, imaginea publică a asociaţiei, dar mai ales menirea sa de a reprezenta intereselor cadrelor militare în rezervă şi în retragere pot fi asigurate prin legalitate, raţionalitate şi unitate. Întreaga devenire a asociaţiei cu dinamica acumulărilor şi prefacerilor sale este oglinda celor care o compun, a capacităţii şi priceperii acestora de a face ca această familie să fie dominată de o stare de spirit sănătoasă şi un climat bun de camaraderie, decenţă, unitate, demnitate şi respect faţă de lege.
Datoria şi exigenţa morală a membrilor asociaţiei noastre se răsfrânge deopotrivă asupra fiecăruia şi asupra tuturor, comportamentul devenind expresia însuşirii prevederilor statutare şi ale eticii ostăşeşti sub semnul cărora ne-am format în viaţa de cadre militare active şi cadre militare în rezervă şi în retragere.
Trebuie apărată profesia, întărită unitatea de corp, realizată solidaritatea cu ofiţerii şi subofiţerii în rezervă, pentru că vocaţia de ofiţer şi subofiţer nu dispare odată cu încetarea activităţii în serviciu. Uităm să valorificăm tradiţia şi să valorizăm trecutul în dorinţa de a privi mereu spre viitor.
În anul 2014 sunt două evenimente deosebite în activitatea Filialei „Tudor Vladimirescu” din judeţul nostru, astfel: „Ziua Rezervistului Militar” la 31 mai şi „Ziua Asociaţiei” la 5 iunie când se împlinesc 23 de ani de la înfiinţarea ANMRR din M.A.I. Acest eveniment contribuie la creşterea rolului şi influenţei noastre atât în rândul în rândul cadrelor active, cât şi a celor în rezervă şi în retragere, la sporirea imaginii publice a acesteia în societatea civilă.
Din păcate mai există şi un comportament profund dăunător al unora din interiorul ori din exteriorul asociaţiei, care mânaţi de orgolii şi frustări personale, desfăşoară acţiuni în afară de ceea ce numim compartament civic şi care sunt în contradicţie cu scopul asociaţiei.
Adunările au fost bine pregătite, conform cerinţelor statutare constituind un bun prilej de analiză a activităţii desfăşurate de membrii asociaţiei. Au fost evidenţiate realizările obţinute şi au fost stabilite măsuri pentru lichidarea neajunsurilor şi eficientizarea activităţilor din viitor. Dezbaterile care au avut loc au reliefat necesitatea întăririi unităţii, coeziunii şi activităţii filialei noastre, necesitatea apărării onoarei şi demnităţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere.
Există posibilităţi pe plan local pentru o gamă mai largă de activităţi culturale şi de agrement.
Ştim că mai avem multe de făcut pe linia îmbunătăţirii protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a cultivării valorilor civice ale statului de drept pentru promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei, a simbolurilor naţionale ale ţării noastre, cultivarea tradiţiilor poporului, a armatei şi a armei din care provenim.
Preşedintele filialei col(R) Marcel Ordean
Membru în comitet col(r) Marin Sorescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here