Întâlnire între alumni UCB şi reprezentanţii mediului de afaceri

223

În cadrul proiectului „Îmbunătăţirea programelor universitare de studii în domeniile Administrării afacerilor, Contabilităţii şi Ştiinţelor juridice prin consultarea alumni”, implementat de către Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara şi TANGIBLE CORPORATION SRL, UCB Târgu-Jiu a organizat, în data de 12 noiembrie 2014, un focus grup adresat reprezentanţilor alumni din domeniile Administrării afacerilor şi Contabilităţii. Cu această ocazie s-a realizat şi o cercetare cantitativă, având la bază chestionarele online completate de absolvenţi, prin intermediul platformei de comunicare cu alumni pentru evaluarea programelor de studii supuse adaptării/îmbunătăţirii.
alumni ucbÎn cadrul întâlnirii de la UCB, din data de 12 noiembrie, reprezentanţii mediului de afaceri au primit informaţii despre propunerile făcute de către alumni prin intermediul chestionarelor care au fost completate,  în scopul îmbunătăţirii şi adaptării programelor de studii, a planurilor de învăţământ şi a activităţilor de practică pe care universitatea le pune la dispoziţia studenţilor. „S-a realizat o evaluare sumativă pe baza rezultatelor chestionarelor şi au fost precizate competenţele specifice fiecărui program de studiu”, a confirmat managerul de proiect, prof. univ. dr. ing. Ştefan Ghimişi.

Cerinţele echipei de implementare
Echipa de implementare a proiectului de la nivelul partenerului Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a solicitat invitaţilor, reprezentanţi alumni din mediul bancar sau de afaceri, să facă propuneri în ceea ce priveşte îmbunătăţirea programelor universitare de studii în domeniile Administrării afacerilor şi Contabilităţii, să comunice cu cadrele didactice şi cu studenţii din universitate pentru ca procesul de învăţământ să se deruleze în acord cu cerinţele actuale ale indivizilor şi cu cerinţele pieţei muncii. La discuţii, au luat cuvântul alumni din mediul bancar, fiscal, antifraudă, privat etc., care au argumentat atât importanţa noţiunilor teoretice, cât şi a celor practice. Studentul are nevoie de informaţii teoretice care să fie potenţate cu exemple practice.
Rolul activităţilor şi lucrărilor practice în planurile de învăţământ este unul decisiv pentru o carieră viitoare de succes.
alumni ucb2Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu invită întreaga comunitate alumni să se mobilizeze şi să adere la un scop comun, acela de a acorda un feed-back permanent cadrelor didactice şi studenţilor universităţii, în vederea îmbunătăţirii programelor de studii pentru creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here