Inspectoratul Judeţean în Construcţii a inventariat clădirile edificate în zonele de risc

166

Reprezentanţii din cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Gorj, urmare a solicitării prefectului de Gorj, Alin Văcaru, au solicitat unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Gorj inventarierea tuturor construcţiilor edificate în zonele de risc care sunt menţionate ca atare în documentaţiile urbanistice (PAT, PUG) sau care sunt amplasate în zonele unde s-au produs alunecări de teren sau inundaţii şi care nu sunt evidenţiate până în prezent ca zone de risc.

Astfel, potrivit şefului Direcţiei Judeţene de Control în Construcţii Gorj, la nivelul judeţului conform datelor primite de la Consiliul Judeţean şi de la unităţile administrativ-teritoriale, situaţia se prezintă astfel: total construcţii aflate în zone de risc menţionate ca atare în documentaţiile urbanistice: 948 din care: 902 locuinţe şi anexe gospodăreşti; 4 spaţii comerciale; 1 şcoală generală; 1 gospodărie de apă; 2 balastiere; 2 drumuri naţionale; 5 drumuri de carieră; 12 drumuri comunale; 9 drumuri judeţene; 1 pod; 7 drumuri săteşti; 2 ziduri de sprijin. Din totalul de 948 de construcţii, 122 sunt autorizate, iar restul sunt construite fără autorizaţie sau edificate înainte de anul 1991, anul apariţiei Legii nr. 50 pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi pentru care primăriile nu deţin documente în arhiva proprie.

Picture00419 construcţii, fără autorizaţie
Clădirile edificate în zone unde s-au produs alunecări de teren, zone care nu sunt evidenţiate în documentaţiile urbanistice ca fiind zone de risc au fost identificate 40 la număr, din care 21 sunt autorizate, iar 19 sunt construite fără autorizaţie sau edificate înainte de anul 1991, anul apariţiei Legii nr. 50 pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi pentru care primăriile nu deţin documente în arhiva proprie, astfel: 5 locuinţe în Motru, 1 în Bengeşti-Ciocadia, 7 în Fărcăşeşti, 3 în Prigoria, 2 în Ţînţăreni şi un spaţiu comercial în Padeş.

Responsabilităţi faţă de riscul seismic
În Planul de amenajare a teritoriului (PAT) al Judeţului Gorj sunt cuprinse măsuri şi responsabilităţi în ceea ce priveşte fenomenele de inundaţii, alunecări de teren şi cutremure, pentru eliminarea, stabilizarea şi monitorizarea alunecărilor de teren prin elaborarea hărţilor de risc, prevenirea alunecării haldelor de zgură şi cenuşă de la exploatările miniere, protecţia construcţiilor din unităţile administrativ-teritoriale urbane faţă de riscul seismic. De asemenea, sunt cuprinse măsuri care trebuie aplicate la nivel local pentru apărarea împotriva inundaţiilor prin controlul albiilor minore, elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri, introducerea sistemelor de asigurări, conştientizarea populaţiei asupra fenomenului de inundaţie şi educarea acesteia privind modul de manifestare al acesteia, a măsurilor de apărare care trebuie luate, elaborarea hărţilor de risc la inundaţii.

MerfuProtecţie antiseismică
În ceea ce priveşte riscul seismic, se impune protecţia antiseismică a construcţiilor din unităţile administrativ-teritoriale amplasate în zone pentru care intensitatea seismică este minim VII: municipiile Târgu-Jiu şi Motru, oraşele Bumbeşti-Jiu, Novaci, Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Ţicleni, Tismana, Turceni prin asigurarea rezistenţei/consolidării clădirilor, a infrastructurii tehnice şi de transport, adoptarea sistemelor de avertizare seismică înainte de producerea unui cutremur pentru punerea în siguranţă a obiectivelor vitale, a opririi alimentării cu gaze, mobilizarea personalului de intervenţie. Este necesar să se respecte pentru construcţiile existente Reglementările tehnice “Cod de proiectare seismică- prevederi de proiectare pentru clădiri” – indicativ P 100 -l/2006.
“Se impune ca, în baza atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, în ceea ce priveşte respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, toate autorităţile din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului să dispună măsuri şi, după caz, sancţiuni pentru intrarea în legalitate a tuturor construcţiilor executate fără autorizaţie în zonele de risc şi să nu mai permită, pe viitor, amplasarea de noi construcţii în aceste zone, care, în cazul producerii unor accidente tehnice, ar putea avea consecinţe deosebit de grave. În Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii este prevăzută obligativitatea administratorilor şi a utilizatorilor construcţiilor de a sesiza Inspectoratul de Stat în Construcţii, în termen de 24 de ore, în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare”, se arată în document.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here