Însemnări de lectură – “La ţărmul pleoapei” de Diana Bâzoc

326

Diana Bizoc 2În cadrul recentei ediţii a Colocviilor de istorie şi critică literară organizate la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, de către CJCPCT Gorj, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” şi Filiala Gorj a Societaţii de Ştiinţe Filologice din România, a fost lansată şi cartea de poezie a tinerei autoare DIANA BÎZOC, La ţărmul pleoapei (Ed. Măiastra, 2012).

Vol. La tarmul pleoapeiCartea este un reuşit debut poetic, înscriindu-se în mai vechile şi constantele preocupări ale catedrei de limba şi literatura română de a promova, încă de pe băncile şcolii, tinere talente. Amintim aici remarcabilele apariţii editoriale ale unor tineri ce au confirmat, alţii fiind în plin proces de afirmare: Andrei Popete-Pătraşcu, Silviu Doinaş Popescu, Oana Popescu, Evelina Cojocaru, Edvina Nicovală-Mogoş, Oana Rădoi, Oana Florea, Roxana Nicoleta Munteanu, Adela Trăistaru, Andreea Denisa Vlădulescu, Diana-Andreea Ungureanu ş.a. Condensată în spiritul unei expresivităţi translucide, poezia Dianei Bâzoc – elevă în clasa a XI-a C, la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu – pune în vibraţie sentimente şi trăiri adolescentine, năzuind către acea lapidaritate esenţializată proprie liricii de reflecţie. Emisia lirică, reţinută de-a dreptul programatic în faţa firescului sentimentalism al vârstei, renunţă la tot ceea ce ar putea însemna decorativism şi narativitate, pliindu-se pe notaţia unui mesaj de substanţă şi pe o ideatică ce trădează o timpurie maturizare. La această oră a debutului, e suficient să întrezărim un talent real structurat pe o stăruitoare meditaţie asupra condiţiei existenţiale, cu bucurii şi dezamăgiri, cu speranţe şi îndemnuri de sine, implicând şi elemente de artă poetică. Ceea ce înseamnă că poezia, exprimând-o pe deplin, o ajută atât să se exprime pe sine cât şi să înţeleagă lumea în care trăieşte. Cum, odată ajunsă aici, drum înapoi nu mai poate fi, îi prevedem adolescentei Diana Bâzoc o evoluţie din cele mai incitante, autentice şi esenţializate, în peisajul ultimelor valuri poetice.

Prof. dr. Zenovie Cârlugea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here