Înscrierile la concursul de eseuri „Destine culturale europene”, pe ultima sută de metri

310

Liceenii din Gorj mai au aproximativ o săptămâna la dispoziție pentru a se înscrie la concursul de eseuri “Destine culturale europene” organizat de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj. Tema concursului este “Filosofia și arta – din perspectiva lui Brâncuși și Uscătescu”.

Concursul de eseuri filosofice “Destine culturale europene” este dedicat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a și are drept scop constituirea unui cadru deopotrivă formal şi nonformal de consolidare a cunoștințelor și intereselor culturale și ştiinţifice ale acestora, dar și repoziționarea operei filosofului George Uscătescu (de origine gorjenească), în patrimoniul cultural local și național. Această iniţiativă propune dezvoltarea unei gândiri reflexive asupra timpului și spațiului existențial reliefate prin actul creator al artei (Constantin Brâncuși) și meditativ al filosofiei (George Uscătescu). Pentru a participa la acest concurs, liceenii trebuie să realizeze un eseu filosofic care să corespundă temei propuse și să-l trimită, în format electronic, pe adresa de e-mail tell.scrinium@gmail.com. Lucrările trebuie să fie redactate în format Word, font Times New Roman, corp 12, la un rând și jumătate, cu un număr minim de 3 pagini și maxim de 6 pagini/A4. Eseurile trebuie să fie originale și să aibă un singur autor. Eseurile trebuie să aibă o pagină de gardă care să indice: titlul eseului, numele și prenumele autorului, antetul proiectului “Concursul de eseuri – DESTINE CULTURALE EUROPENE”. Un participant poate înscrie în concurs un singur eseu şi poate participa la etape consecutive doar dacă nu a fost declarat câştigător al unei etape anterioare. Înscrierile se vor încheia pe 3 mai, iar Gala Laureaților se va desfășura în cursul zilei de 9 mai 2016, la Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj. Câștigătorii vor fi desemnați de către un juriu format din specialiști în literatură și filosofie, iar lucrările se vor evalua și nota de către fiecare membru al juriului, ierarhia stabilindu-se în funcție de media notelor obținute. În evaluarea materialelor se va ține cont de claritatea exprimării, respectarea temei, folosirea creativă a limbii, originalitatea poziţiei prezentate și creativitatea travaliului filosofic. Patronul spiritual al concursului este filosoful George Uscătescu, (n. 5 mai 1919, Crețești, Gorj – d. 11 mai 1995, Madrid) filosof, estetician, eseist, poet și sociolog român, membru de onoare din străinătate al Academiei Române de la 10 septembrie 1991. Profesor universitar la Universitatea Complutense din Madrid, titular al catedrei de filozofie care a fost a lui Ortega y Gasset și a lui Eugenio D’Ors, a desfășurat o activitate enciclopedică abordând subiecte de cultură, estetică, filozofie, de istorie, politologie etc. Operele lui sunt scrise în majoritate în spaniolă, dar și în limbile italiană, franceză, germană și traduse în engleză, portugheză, greacă. A fost profesor de onoare al Universităților din Roma, Buenos Aires, Moderna Ciudad de Mexico, Strassburg, Florența, Genova, Valencia, Veneția, Trieste, Palermo, Bologna. La Madrid a înființat revista Destin care, sub conducerea sa, timp de peste 25 de ani a fost un adevărat focar de cultură al exilului românesc, la ea colaborând Grigore Gafencu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Ștefan Lupașcu și alte personalități românești proeminente. A predat, de asemenea, cursuri universitare la Barcelona, în Argentina, în Italia. George Uscătescu a fost președintele societății Ibero-Americane de filozofie, președintele Societății de Studii Umaniste “Giovani Gentile” din Roma.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here