Înscrieri pentru gradele didactice în octombrie

241

În prima jumătate a lunii octombrie, cadrele didactice din judeţul Gorj îşi pot depune cererile pentru acordarea gradului didactic II – sesiunea 2017 şi pentru acordarea gradului didactic I – sesiunea 2018. În aceeaşi perioadă se fac preînscrieri şi pentru gradul didactic II – sesiunea 2018 şi gradul didactic I – sesiunea 2019.

Pentru obţinerea gradului didactic II în sesiunea 2017 se pot înscrie dascălii care au stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ de patru ani (sau trei ani dacă media de la examenul de definitivat este 10). Vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii definitivatului până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și probele scrise și orale (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil). De asemenea, pentru a se putea înscrie, cadrele didactice trebuie să fi obţinut calificativul cel puţin „Bine” la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii. Dosarele de înscriere se depun la unitatea şcolară în perioada 1 – 17 octombrie 2015 şi vor fi aduse la IŞJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane de către directorul unităţii de învăţământ (numai cu adresă de înaintare – în dublu exemplar), în perioada 20 – 31 octombrie 2015. Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic II care până la data susţinerii gradului nu au obţinut cel puţin calificativul „Bine” la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate, nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Sunt necesare trei inspecţii: prima inspecţie curentă – IC1 susţinută în anul şcolar 2014 – 2015; a doua inspecţie curentă – IC 2 în anul şcolar 2015 – 2016; inspecţia specială – IS în anul școlar 2016 – 2017. Tot în perioada 1 – 17 octombrie 2015 se vor depune şi cererile de preînscriere pentru acordarea gradului didactic II – sesiunea 2018. În acest caz, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ de un 1 an (sau 0 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10) şi calificativul cel puţin „Bine” obţinut la aprecierea anuală şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimul an lucrat înainte de înscriere.

Condiţii de înscriere la gradul I
Tot luna viitoare se va face şi înscriere pentru acordarea gradului didactic I, sesiunea 2018. În acest caz este necesar stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ de 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de gradul II este 10). Vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii gradului didactic I până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și lucrarea metodico-științifică (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil). De asemenea, cadrele didactice trebuie să fi obţinut calificativul „Foarte bine” la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii. Şi în acest caz, documentele se depun la unitatea şcolară în perioada 1 – 17 octombrie 2015 şi vor fi aduse la IŞJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane, de către directorul unităţii de învăţământ (cu adresă de înaintare – în dublu exemplar), în perioada 20 – 31 octombrie. Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic I care până la data susţinerii gradului nu au obţinut calificativul de „Foarte bine” la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate, nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Sunt necesare trei inspecţii: prima inspecţie curentă – IC1 susţinută în anul şcolar 2014 – 2015; a doua inspecţie curentă – IC 2 în anul şcolar 2016 – 2017; inspecţia specială – IS și susținerea lucrării metodico-științifice, cu comisie de la centrul universitar unde are lucrarea, în perioada 31 octombrie 2017 – 5 iunie 2018. Colocviul se va susține în perioada ianuarie – februarie 2016, la centrele de perfecţionare pentru care a optat candidatul. Alegerea temei pentru lucrarea metodico-științifică se face în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, la centrul de perfecţionare pentru care a optat candidatul. Preînscrierea la gradul didactic I pentru sesiunea 2019 se desfăşoară după acelaşi calendar.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here