Înscrieri pentru examenul de medic specialist

351

Începând de ieri şi până pe 17 februarie, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj primeşte dosarele medicilor care doresc să participe la examenul în vederea obţinerii titlului de medic specialist.

La acest examen se pot prezenta medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care până la data de 15 aprilie 2015 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate, dar şi cei care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Sunt aşteptaţi la examen şi medicii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care până la data de 15 aprilie 2015, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate, dar şi medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi care finalizează pregătirea până la data de 15 aprilie 2015.
Aceste prevederi se regăsesc în metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist sesiunea 24 martie 2015, făcută publică zilele trecute de către Ministerul Sănătăţii.

Nota minimă – 7,00
Examenul pentru titlul de specialist, pentru toate specialităţile exceptând specialitatea Medicină de urgenţă, va consta din proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, cu durata de trei ore, dar și din probe clinice şi/sau practice. Pentru specialitatea Medicină de urgenţă, examenul pentru titlul de specialist se va susţine conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și MECTS nr.1333/6556/2012. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore. Ulterior, vor avea loc o probă clinică teoretică şi una practică, utilizând simulatoare de pacient. Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.
La examenul pentru titlul de specialist se mai pot prezenta prin derogare de vechime, şi candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada 16 aprilie – 15 octombrie 2015, inclusiv. Dosarele depuse pentru aprobarea derogărilor vor include recomandarea coordonatorului în rezidenţiat. Pentru această categorie de candidaţi la examenul pentru titlul de specialist, confirmarea ca specialişti se va face cu data de 1 a lunii următoare încheierii stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei de finalizare a tuturor stagiilor eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul în pregătire pentru candidaţii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here