Înscrieri până pe 27 august pentru postul de îngrijitor la Spitalul Turceni

316

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor curățenie. Anunţul a fost publicat, termenul de depunere a dosarelor fiind 27 august. Concursul se desfăşoară la începutul lunii septembrie.

La Spitalul Orăşenesc Turceni continuă seria angajărilor, echipa managerială făcând tot posibilul să asigure personalul necesar în vederea acoperirii solicitărilor venite din partea pacienţilor. De această dată vor fi scoase la concurs două posturi de asistent medical şi unul de îngrijitor curăţenie. Pentru postul de îngrijitor se pot depune dosare până pe 27 august, proba scrisă susţinându-se pe 2 septembrie, iar interviul pe 10 septembrie. Pentru celelalte două posturi urmează a se publica anunţul de angajare.

Condiţii de participare la concurs
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, Județul Gorj din str. Sănătăţii, nr. 1, telefon 0253/335.035, interior 121.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here