Înscrieri în învăţământul profesional, în mai

653

Începând din anul şcolar 2014-2015, învăţământul profesional va dura trei ani, în loc de doi ani, aşa cum se întâmplă în prezent, iar elevii vor putea să se înscrie în clasele profesionale după absolvirea clasei a VIII-a. Elevii care vor să se urmeze cursurile unei şcoli profesionale trebuie să ştie că înscrierile vor începe în luna mai şi că vor primi o bursă lunară de 200 de lei.

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat în dezbatere publică proiecte ce conţin Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional, Calendarul admiterii şi Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a de învăţământ profesional. Potrivit acestor proiecte, anul şcolar 2014-2015 va fi primul în care învăţământul profesional va avea o durată de 3 ani, iar elevii vor putea să se înscrie în clasele profesionale după absolvirea clasei a VIII-a, nu după absolvirea clasei a IX-a, cum se întâmpla până în prezent. Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape. În fiecare etapă de admitere se organizează: înscrierea candidaţilor, preselecţia candidaţilor (după caz), proba de admitere suplimentară (după caz), admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. Prima etapă de admitere se va desfăşura în perioada 22 mai – 7 iulie 2014, cea de-a doua etapă începe pe 27 iulie şi se încheie pe 12 august, iar cea de-a treia etapă începe pe 25 august şi se încheie pe 8 septembrie. Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în metodologie, mai există locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de preselecţie, comisiile de admitere judeţene pentru învăţământul profesional cu durata de 3  ani pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe. Pentru a se înscrie, elevii trebuie să ceară la secretariatul şcolii gimnaziale completarea fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, fişă pe care o vor depune apoi la şcoala profesională pe care vor să o urmeze. În fişa de înscriere, un elev poate înregistra mai multe opţiuni de calificare profesională, în ordinea preferinţelor.

Criterii de departajare a candidaţilor
În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza mediei de admitere calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25%. În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ (acolo unde numărul celor reuşiţi la preselecţie este mai mare decât numărul locurilor disponibile, va fi organizată, pe 10 iunie, o probă suplimentară de admitere). Dacă doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. Candidaţii respinşi se vor putea înscrie la admiterea în învăţământul liceal.

„Săptămâna meseriilor”, în aprilie
Calendarul admiterii prevede că, în perioada 7 aprilie – 18 mai, are loc informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional. Astfel, între 7 şi 11 aprilie, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să şcolarizeze elevi în învăţământul profesional în anul şcolar 2014-2015 se va desfăşura acţiunea “Săptămâna meseriilor” ce are ca scop prezentarea ofertei de studiu. De asemenea, între 7 şi 18 mai, inspectoratele şcolare vor organiza târguri cu oferte educaţionale unde elevii şi părinţii se pot informa, iar elevii vor primi şi broşuri.

Bursă lună de 200 de lei
Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin „Bursa Profesională” aprobată prin HG nr. 1062/2012, menţinându-se astfel bursa de 200 lei lunar pe care o primesc încă din 2012 toţi elevii care frecventează învăţământul profesional. Pe lângă această bursă, elevii care optează pentru învăţământul profesional pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de compania la care fac practică. Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de trei ani trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: existenţa bazei materiale necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale şi existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat. În primul an, tinerii vor face o pregătire profesională de bază, urmând ca în ultimii doi ani să beneficieze de una de specialitate. Învăţământul profesional se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale. Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de MEN.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here