Îngrijitor pentru administraţia locală din Arcani

332

Primăria comunei Arcani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de îngrijitor. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a studiilor medii; domiciliul stabil în comuna Arcani.
Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 mai, ora 14.00, proba scrisă a fost programată pentru ziua de 2 iunie, ora 10.00, în timp ce proba practică se va susţine în aceeaşi zi de la ora 13.00, iar interviurile vor avea loc pe 5 iunie, de la ora 10.00.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here