Îngrijire şi educaţie de top la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu

588

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu este un serviciu alternativ al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, înfiinţat la data de 15 aprilie 2003 cu sprijinul Fundaţiei “SERA”, Franţa prin intermediul Fundaţiei “SERA” România. Complexul, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Tineretului, nr.9, are ca sector de activitate creşterea, îngrijirea, recuperarea, educarea, socializarea copilului cu dizabilităţi, corespunzător cerinţelor identificate la nivelul comunităţii şi legislaţiei în vigoare.

Misiunea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu este furnizarea sau asigurarea accesului copiilor pe o perioadă determinată sau nedeterminată la găzduire, îngrijire, consiliere, abilitare/reabilitare, recreere, socializare, educaţie, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională în vederea integrării/reintegrării familiale şi sociale. De asemenea, Complexul furnizează şi asigură o serie de activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţi, reprezentanţi legali, precum şi alte persoane care au în îngrijire copii. Acest Complex are în componenţă: Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi şi Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.

Servicii oferite copiilor
La Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilului cu Handicap Târgu-Jiu, copiii cu dizabilităţi beneficiază de următoarele servicii: Îngrijire şi educaţie bazate pe Planul Individualizat de Protecţie al Copilului dezvoltat în programe de intervenţie specifică; îngrijire de tip rezidenţial (igienă personală, cazare, masă); Suport emoţional; Kinetoterapie; Logopedie; Terapie ocupaţională; Terapie cognitiv-comportamentală; Meloterapie; Ludoterapie; Examinări medicale periodice.
Activităţile specifice se desfăşoară în spaţii dotate cu echipamente moderne şi materiale adecvate: 1 cabinet psihologic, 1 cabinet logopedic, 2 săli kinetoterapie, 1 cabinet medical, 4 săli de joacă, 1 spaţiu de joacă amenajat în curtea interioară, 1 sală de mese.
Activităţile de recuperare sunt organizate de personal calificat în acest sens: Psihologie, logoped, kinetoterapeuţi, educatori specializaţi, medici, asistenţi medicali şi asistenţi sociali.

Cine sunt beneficiarii serviciilor?
Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu sunt: copiii rezidenţi separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa judecătorească; copiii cu dizabilităţi din familie beneficiază de serviciile oferite de către specialiştii Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ca urmare a măsurii de recuperare emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here