Infirmieră nouă la Creşa de copii Târgu-Cărbuneşti

343

Primăria oraşului Târgu-Cărbuneşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de infirmieră la creșă. Candidatele trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; cursuri de calificare sau cursuri absolvite de asistent medical. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 1 septembrie, ora 16.00. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 9 septembrie, ora 10.30, urmând ca interviul să fie susţinut două zile mai târziu, de la ora 10.00.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here