Îndrumător fiscal pentru profesiile libere

328

Contribuabilii gorjeni care obţin venituri din profesiile libere au de acum la dispoziţie un Ghid fiscal elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Veniturile obţinute de cei care derulează profesii libere sunt considerate venituri din activităţi independente pentru care trebuie declarate şi plătite impozite, taxe, contribuţii şi alte sume la bugetul general consolidat. Veniturile din profesii libere cuprind veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect etc.
Gorjenii care obţin venituri din profesii libere au obligaţia depunerii formularului 220 – Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data începerii activităţii, la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, şi a efectuării plăţilor anticipate.
Dacă persoanele care obţin venituri din profesii libere îşi încetează activitatea în cursul anului fiscal, precum şi în situaţia în care îşi suspendă temporar activitatea, au obligaţia de a depune la organul fiscal o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit. Aceasta trebuie însoţită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor anticipate. Totodată, contribuabilii care realizează venituri din profesii libere au obligaţia de a depune formularul 200 – Declaraţia privind venitul realizat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil şi se înscrie în decizia de impunere.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here