Începe Olimpiada „Ştiinţele Pământului”

317

În luna martie, Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu va găzdui etapa judeţeană a Olimpiadei Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”. Tabelele cu elevii claselor IX-XII calificaţi pentru etapa judeţeană se vor transmite până la sfârşitul lunii februarie, la şcoala organizatoare.

Olimpiada „Ştiinţele Pământului” este o competiţie şcolară interdisciplinară ce se adresează elevilor din învăţământul liceal, de la învăţământul de stat şi de la învăţământul particular. Această olimpiadă are următoarele etape: judeţeană, naţională şi internaţională. Probele de concurs sunt: proba teoretică şi proba practică, cu excepţia etapei judeţene la care elevii susţin numai probă teoretică. În Gorj, prima etapă a acestei olimpiade este programată în data de 8 martie 2014 şi se va desfăşura la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, unde elevii se vor prezenta la ora 9:00, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau carnet de elev). Este interzis accesul cu telefoane mobile sau cu orice fel de materiale informative (manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc.); este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile. Pentru rezolvarea subiectelor elevii vor utiliza pix sau stilou de culoare albastră, iar pentru grafice sau desene se foloseşte creionul negru. Elevii participanţi care susţin olimpiada în altă localitate decât cea în care domiciliază, vor fi însoţiţi de unul sau mai multe cadre didactice care asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzătoare a elevilor. În cadrul etapei judeţene, elevii vor susţine o probă teoretică, cu durata de trei ore. La etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ, elevii care au obţinut un punctaj de cel puţin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană, în limita numărului de locuri pe judeţe stabilite de MEN.  Repartizarea locurilor se realizează pe baza rezultatelor fiecărui lot judeţean participant la etapa naţională şi etapa internaţională a Olimpiadei „Ştiinţele Pământului” în  anul precedent. În cadrul etapei naţionale, elevii vor susţine două probe: o probă teoretică şi una practică, fiecare cu durata de 3 ore.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here