Începe înscrierea la Bacalaureat

354

Luni, se va da startul înscrierilor la prima sesiune a Bacalaureatului din acest an. Elevii din clasa a XII-a se vor putea înscrie  în vederea susținerii examenului pe tot parcursul săptămânii viitoare.

Potrivit calendarului de desfășurare a examenului de Bacalaureat, stabilit de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru sesiunea iunie-iulie 2016, înscrierea candidaţilor va avea loc între 30 mai şi 3 iunie 2016. Cursurile pentru clasa a XII-a/a XIII-a se vor încheia tot pe data de 3 iunie 2016. Pentru înscrierea la Bacalaureat candidații vor avea nevoie de un dosar plic, două poze ¾, copie după cartea de identitate şi certificatul de naştere, copie după foaia matricolă și o cerere tip ce se completează la secretariatul unității de învățământ. Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile dinainte de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului de bacalaureat achită suma de 240 de lei. În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile precedente de cel puțin două ori examenul de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat.

Probele încep pe 13 iunie
Prima sesiune a Bacalaureatului va debuta pe 13 iunie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Ulterior, între 15 şi 17 iunie 2016, se va desfăşura proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, urmată, în perioada 21 – 24 iunie, de evaluarea competenţelor digitale, şi în perioada 27 iunie – 1 iulie de evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, este programată pentru data de 4 iulie 2016. Pe 5 iulie 2016 va avea loc proba scrisă la limba şi literatura maternă, pe 6 iulie 2016, elevii vor susţine proba obligatorie a profilului, iar pe data de 8 iulie 2016 – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate pe data de 12 iulie 2016 (până la ora 16.00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, între orele 16.00 şi 20.00. Pe 16 iulie 2016 se vor afişa rezultatele finale. Înscrierile pentru sesiunea august-septembrie 2016 se vor desfăşura între 18 şi 22 iulie 2016. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română va avea loc în intervalul 16-17 august 2016. Tot atunci este programată şi Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Urmează apoi, în perioada 17-19 august 2016, proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar între 18 şi 19 august 2016, evaluarea competenţelor digitale. Proba scrisă la Limba şi literatura română se va desfăşura pe data de 22 august 2016 şi va fi urmată de proba scrisă la limba şi literatura maternă, pe 23 august 2016, proba obligatorie a profilului, pe 24 august 2016, şi proba la alegere a profilului şi specializării, pe 26 august 2016. Rezultatele înainte de contestaţii vor fi afişate pe 29 august 2016, până la ora 16.00. În aceeaşi zi, între orele 16.00 şi 20.00, elevii pot depune contestaţii, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe data de 1 septembrie 2016. Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat. Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de către Ministerul Educaţiei au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here