Începe evaluarea directorilor unităţilor de învăţământ din Gorj

265

Directorii unităţilor de învăţământ din judeţ trebuie să depună, până pe 7 iulie, la registratura Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj, dosarele personale în vederea evaluării pentru anul şcolar 2014-2015.

Dosarele directorilor trebuie să cuprindă fişa de autoevaluare şi raportul de analiză privind activitatea managerială în anul şcolar 2014 – 2015. Pe coperta dosarului personal se va menţiona numele inspectorului şcolar de specialitate responsabil de zonă. „Având în vedere măsurile tranzitorii în vigoare, până la definitivarea legislaţiei secundare aferente Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, evaluarea directorilor pentru anul şcolar 2014-2015, se va efectua conform Metodologiei de evaluare a directorilor unităţilor de învăţământ aprobate prin OMEN 4990/11.11.1998 şi a fişei corespunzătoare evaluării. Evaluarea directorilor adjuncţi se va face de către Consiliul de Administraţie al I.S.J. Gorj în baza fişei de evaluare elaborată şi avizată de directorul unităţii şcolare şi aprobată ulterior de Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj”, se arată într-o adresă a IŞJ Gorj. Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj va analiza toate dosarele şi va decide asupra calificativelor acordate. Calificativul maxim pe care îl pot primi dascălii este „Foarte bine”. Pentru obţinerea acestuia, directorii trebuie să obţină un punctaj cuprins între 86 şi 100 de puncte. Cei care vor obţine un punctaj mai mic de 70 de puncte vor primi calificativele cele mai slabe, respectiv „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here