Începe competiția pentru titlul de ”Școală Europeană”

288

Unitățile de învățământ din județul Gorj au termen până pe 27 martie pentru a se înscrie la ediția 2017 a competiției naționale pentru obținerea certificatului ”Școală Europeană”.

Ministerul Educației Naționale organizează și anul acesta competiția națională pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, competiție destinată unităților de învățământ preuniversitar care au derulat proiecte în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, tineretului și sportului (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 și Erasmus+ 2014-2020). Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Activităţile/proiectele/programele care se iau în considerare pentru competiția din acest an sunt cele: derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte altor instituții europene (Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP 2007-2013), Erasmus+, eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider European, etc.), derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.), finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

Înscrieri până pe 27 martie
Unitățile de învățământ își pot depune candidatura pentru obținerea titlului de ”Școala Europeană” până pe 27 martie. Documentele necesare depunerii candidaturii sunt: formularul-tip de candidatură pentru anul 2017 (disponibil pe site-ul M.E.N.) – două exemplare, tehnoredactate în limba română, semnate cu cerneală sau pix de culoare albastră şi ştampilate, portofoliu ilustrativ, proiectul de dezvoltare instituţională (o copie avizată de directorul școlii şi ştampilată), planurile manageriale din ultimii trei ani: 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017 (copii avizate de directorul școlii şi ştampilate) și avizul inspectoratului școlar (formular disponibil pe site-ul M.E.N.) Dosarele de candidatură pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția 2017, vor fi trimise, prin poştă, la adresa: Inspectoratul Școlar al Județului Buzău, str. Alexandru Marghiloman, nr. 30, cod 120031, cu menţiunea „Pentru Competiţia Naţională Şcoală Europeană, ediția 2017”. Evaluarea cuprinde 2 etape: etapa administrativă și evaluarea propriu-zisă. În etapa administrativă, Comisia Națională de Evaluare va desigila plicurile/coletele și va verifica conformitatea și eligibilitatea candidaturilor. În această etapă, candidaturile pot fi respinse pe criterii formale, pentru cel puțin una din următoarele situații: data poştei de pe plicul/coletul în care s-a trimis dosarul de candidatură este ulterioară termenului limită 27 martie 2017, dosarul de candidatură nu conține toate documentele sau documentele din dosarul de candidatură nu sunt complete, avizate și ștampilate de conducerea unității de învățământ. Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea candidaturilor școlilor înscrise în competiția „Școală Europeană”, Ministerul Educației Naționale va stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”, ediţia 2017. Cu această ocazie, în mod excepțional pentru ediția din 2017, Ministerul Educației Naționale va premia „pionierii” programelor europene în România- unitățile de învățământ preuniversitar care au demarat proiecte de cooperare chiar din primul an 1997- și „harnicii”- unitățile de învățământ care au derulat cele mai multe proiecte europene până în prezent. Rezultatele finale și lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare ale competiției pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”- ediția 2017 vor fi publicate pe siteul Ministerului Educației Naționale, după data de 9 mai 2017. Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. Odată obţinut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. La cele 13 ediții de până acum au participat 1672 de unități de învățământ din toate județele țării și 651 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școală Europeană”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here