Începe a treia etapă de înscrieri în şcolile profesionale

337

Astăzi va debuta cea de-a treia etapă a înscrierilor în şcolile profesionale. În primele două etape de înscriere, 191 de elevi din Gorj au optat pentru o unitate de învăţământ preuniversitar care organizează această formă de şcolarizare.

În perioada 27 – 31 august se va desfăşura cea de-a treia etapă a înscrierilor în şcolile profesionale. Pentru înscriere, candidaţii trebuie să depună la secretariatele unităţilor de învăţământ dosarul care va conţine o cerere tip de înscriere, copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate şi documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii). După două sesiuni de înscriere s-au ocupat doar o mică parte dintre locurile propuse la nivelul judeţului Gorj, cei mai mulţi elevi preferând statutul de licean, chiar şi cu riscul ca după patru ani de şcoală să nu reuşească să obţină o diplomă de bacalaureat. Astfel, dacă în prima etapă de înscriere, ce s-a desfăşurat în perioada 7 – 31 mai, s-au ocupat numai 143 de locuri din totalul de 700 disponibile, în cea de-a doua etapă de înscrieri, ce s-a derulat în intervalul 11 – 25 iunie, alţi 48 de elevi şi-au depus dosarele la secretariatele unităţilor de învăţământ care vor înfiinţa clase profesionale începând cu viitorul an şcolar. Asta în condiţiile în care la dispoziţia elevilor gorjeni care vor să înveţe o meserie au fost puse 700 de locuri în 14 unităţi de învăţământ, elevii putând opta pentru una dintre următoarele calificări: electrician exploatare joasă tensiune, electromecanic utilaje şi instalaţii industriale, mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, confecţioner produse textile, tinichigiu vopsitor auto, constructor-montator de structuri metalice, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, brutar – patiser – preparator produse făinoase, sudor, strungar, bucătar, mecanic agricol, zootehnist, frigotehnist, mecanic echipament pentru foraj extracţie, lăcătuş construcţii metalice şi utilaje tehnologice, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, mecanic auto. În ceea ce priveşte pregătirea practică, aceasta urmează să fie asigurată la 32 de angajatori.

Certificat de calificare profesională şi bursă lunară de 200 lei
Pe lângă avantajul că învaţă o meserie şi că vor primi un certificat de calificare profesională, recunoscut şi la nivel european, elevii mai primesc şi o bursă lunară de 200 de lei din partea statului. În primul an, elevii vor face 40% teorie şi 60% practică. Perioada de practică include 6 săptămâni la angajator. În anul doi de studii, elevii vor avea 25% teorie şi 75% practică. De asemenea, pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, elevii vor putea continua să lucreze, pe o perioadă determinată. La finalul studiilor, elevii-ucenici vor fi evaluaţi de o comisie mixtă formată din reprezentanţii şcolilor şi a agenţilor economici parteneri. Elevii care vor finaliza învăţământul profesional şi care ulterior vor dori să continue liceul vor putea urma cursurile claselor a XI-a şi a XII-a pentru a putea susţine şi examenul de Bacalaureat. Clasele profesionale se vor forma în cadrul programului “Alege-ţi drumul”, care le oferă elevilor o pregătire profesională cu durata de doi ani, pentru dobândirea unei calificări.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here