Începe a doua etapă de admitere în învățământul profesional

240

Săptămâna viitoare se va da startul celei de-a doua etape de admitere în învățământul profesional cu durata de trei ani. Înscrierile se vor desfășura în perioada 16 – 17 august, iar lista candidaților admiși va fi afișată la sfârșitul lunii.

Această a doua etapă de admitere în învățămân-tul profesional este destinată absolvenților de gimnaziu care nu au participat la prima etapă de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional. În această etapă, candidații pot opta numai pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei I. De asemenea, în această etapă, ei își pot revizui opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru care au optat în prima etapă. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în perioada 16 – 17 august va avea loc eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a. La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. În aceeași perioadă va avea loc și înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Tot pe 17 august, după ora 16.00, este programată afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz. La unitățile de învățământ care organizează preselecție se vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Probele de preselecție se vor desfășura în cursul zilei de 18 august, iar rezultatele vor fi afișate a doua zi. Candidații respinși se vor putea înscrie pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție în perioada 22 – 23 august.

Lista candidaților admiși, afișată pe 29 august
Lista candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere va fi afișată pe 29 august. Candidații declarați admiși vor avea apoi termen până pe 30 august, la ora 15.00, să depună la unitățile școlare dosarele de înscriere. Pot opta pentru această formă de învățământ elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent, absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs, dar și elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională, valabil în orice țară din Uniunea Europeană, precum și a unuia de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat ce le permite elevilor să-și continue studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a), unde există locuri disponibile în clase de liceu. O a treia etapă de admitere în învățământul profesional este programată în perioada 1 – 7 septembrie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here