Începând de astăzi, deținătorii de arme pot fi examinați psihologic oricând

427

Legea ce prevede obligativitatea deținătorilor de arme de a se supune examinării psihologice oricând solicită autoritățile intră de astăzi în vigoare. Cei care refuză să se supună acestor examinări își vor pierde dreptul de a deține arme. La nivelul județului nostru, în evidențele autorităților există aproape 2000 de persoane autorizate să dețină arme și muniții.

Potrivit Legii nr. 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, ce se va aplica începând de astăzi, deținătorii de arme letale şi neletale ce necesită autorizare vor fi obligați să se supună unui examen psihologic în orice moment, dacă autorităţile solicită acest lucru. Astfel de solicitări vor putea fi făcute atunci când se constată motivat că examinarea este necesară pentru menţinerea autorizării. „Deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente, în situaţia în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării”, se precizează în Legea nr. 319/2015. De asemenea, deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării vor fi obligaţi să se prezinte la examen atunci când medicii şi/sau psihologii recomandă expres acest lucru autorităţilor competente. Într-o astfel de situaţie, recomandarea va fi făcută dacă, în urma examenelor sau intervenţiilor medicale/psihologice curente, se constată necesitatea examinării pentru menţinerea autorizării. „Deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la recomandarea expresă a medicului şi/sau a psihologului, adresată autorităţii competente, în situaţia în care în urma examenelor sau intervenţiilor medicale/psihologice curente constată indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării”, se mai arată în actul normativ. Dacă persoanele cărora li s-a solicitat să se prezinte la examinarea psihologică şi/sau medicală nu vor face acest lucru în cel mult 30 de zile, acestea îşi vor pierde dreptul de a deţine arme. Dreptul de a deţine arme va mai fi suspendat și atunci când se constată că este necesară o examinare urgentă pentru menţinerea autorizaţiei. Unităţile psihologice certificate şi unităţile medicale autorizate vor fi obligate să păstreze evidenţa examinărilor în registre speciale. Acestea vor trebui să transmită poliţiei, în maximum cinci zile, rezultatul examinărilor, atunci când se emit recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine. Permisul de armă va avea în continuare o valabilitate de cinci ani, dar la calcularea acestui termen nu va mai fi exceptată perioada de suspendare. Valabilitatea va putea fi prelungită cu încă cinci ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile impuse de lege pentru deţinerea armelor letale şi neletale. Totuşi, pentru păstrarea permisului, nu va mai fi necesar ca arma să aibă efectuată inspecţia tehnică periodică, dar deţinătorul va trebui să dovedească faptul că a făcut anual o şedinţă de tragere într-un poligon autorizat (exceptând vânătorii). Pe deasupra, nu doar pentru armele letale va fi necesară absolvirea unui curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată, ci şi pentru armele neletale. În această situaţie, dovada efectuării cursului se va face cu ocazia primei prelungiri a valabilităţii permisului de armă.

Aproape 2000 de deținători de arme, în Gorj
Până în momentul de faţă, persoanele care vor să deţină arme letale sau neletale trebuie să fie verificate din punct de vedere psihologic şi medical doar atunci când solicită autorizarea sau prelungirea valabilităţii acesteia. În Gorj, potrivit reprezentanților IPJ Gorj, la momentul actual există 1993 de persoane autorizate să dețină arme. 1473 dintre acestea dețin arme letale, 348 au arme neletale, iar 172 dețin atât arme letale, cât și arme neletale. Potrivit Legii armelor şi muniţiilor, arme letale sunt cele care pot cauza moartea sau rănirea gravă a persoanelor, cum ar fi armele de foc scurte, semiautomate sau cu repetiţie, cu percuţie centrală şi armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere conţin mai mult de trei cartuşe. Arme neletale sunt cele care au un scop utilitar, de distracţie sau autoapărare şi care nu cauzează moartea persoanelor.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here