Încep înscrierile în învăţământul profesional

329

Începând de săptămâna viitoare, absolvenţii claselor a VIII-a se pot înscrie la unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de trei ani. La nivelul judeţului Gorj, oferta educaţională cuprinde peste 700 de locuri.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani, se realizează în două etape. Prima etapă a înscrierilor se va derula în perioada 8 – 12 iunie. În această perioadă, candidaţii trebuie să solicite la secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial fişele de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani şi să le depună la unităţile de învăţământ pentru care au optat. Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Perioada de înscriere la unităţile de învăţământ şi calificările unde nu se organizează probă de preselecţie se poate prelungi până la data de 25 iunie 2015, pentru a permite şi înscrierea candidaţilor care au obţinut fişa de înscriere după încheierea anului şcolar. În mod similar se procedează şi pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a absolvenţilor de opt clase din seriile anterioare. Lista candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani va fi afişată în cursul zilei de 15 iunie. Tot atunci va fi afişat şi graficul de desfăşurare a sesiunii de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, dacă este cazul. Pe 3 iulie vor fi afişate la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor finale, după desfăşurarea sesiunilor de preselecţie şi a probelor suplimentare, cu candidaţii admişi la învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.

A doua etapă de înscriere începe în august
Cea de-a doua etapă de înscriere a candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani se va derula în perioada 20 – 21 august. De asemenea, în perioada 3 – 4 septembrie, va fi organizată o nouă etapă de admitere, în cadrul căreia vor fi repartizaţi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi se realizează în perioada 7 – 8 septembrie.

Peste 700 de locuri disponibile în Gorj
Potrivit datelor publicate pe site-ul programului de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic „Alege-ţi drumul!”, absolvenţii de clasa a VIII-a din Gorj care optează pentru învăţământul profesional cu durata de trei ani au la dispoziţie peste 700 de locuri în 22 de unităţi de învăţământ din judeţ. Astfel, la Colegiul „Gheorghe Tătărăscu” din Rovinari sunt disponibile 28 de locuri, 14 pentru calificarea electromecanic utilaje şi instalaţii industriale şi 14 pentru calificarea strungar. Alte 56 de locuri sunt disponibile la Colegiul „Mihai Viteazu” din Bumbeşti-Jiu, 14 la calificarea rectificator, 14 pentru calificarea strungar şi 28 pentru calificarea tinichigiu vopsitor auto. Cele mai multe locuri, 84 în total, sunt disponibile la Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu: 14 pentru calificarea confecţioner produse textile şi 70 pentru calificarea mecanic auto. Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu pune la dispoziţia absolvenţilor de clasa a VIII-a care doresc să dobândească calificarea profesională de comerciant-vânzător 28 de locuri. Tot atâtea locuri oferă şi Colegiul Tehnic „G-ral Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu (calificarea operator industrie chimică organică), Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu (calificarea tinichigiu vopsitor auto) şi Colegiul Tehnic Motru (calificarea strungar). La Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Târgu-Jiu sunt disponibile 14 locuri la calificarea sudor şi 14 la calificarea instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, în timp ce la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu sunt disponibile şapte locuri la calificarea mecanic auto, 14 locuri la calificarea ospătar vânzător în unităţi de alimentaţie şi şapte locuri la calificarea mecanic auto. Liceul Tehnologic Ţicleni oferă absolvenţilor de gimnaziu 14 locuri la calificarea operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor şi 14 locuri la calificarea operator sonde, iar Liceul Energic Târgu-Jiu a pus la dispoziţia acestora 28 de locuri la calificarea operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare şi 28 de locuri la calificarea sudor. Alte câte 28 de locuri mai sunt disponibile la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Peştişani (calificarea mecanic auto), Liceul Tehnologic Baia de Fier (calificarea tinichigiu vopsitor auto), Liceul Tehnologic Bîrseşti (calificarea lucrător în agroturism), Liceul Tehnologic Bustuchin (calificarea instalator instalaţii tehnico-sanitare de gaze), Liceul Teoretic Novaci (calificarea lucrător hotelier), Liceul Tehnologic Roşia Jiu (calificarea comerciant-vânzător), Liceul Tehnologic Turceni (calificarea lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic), Liceul Tehnologic Tismana (calificarea mecanic auto), Liceul Tehnologic Stoina (calificarea mecanic utilaje şi instalaţii în industrie), Liceul Tehnologic Turburea (calificarea operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare) şi Colegiul Tehnic Mătăsari (calificarea electronist aparate şi echipamente).
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here