Încep examenele de certificare în învăţământul profesional şi tehnic

156

Elevii din învăţământul profesional şi tehnic profesional preuniversitar vor intra începând cu această lună în febra examenelor de certificare a competenţelor profesionale.

Primii care vor susţine examene sunt absolvenţii anului de completare învăţământ special şi cei ai anului de completare de la formele de învăţământ seral şi cu frecvenţă redusă, nivelul 2 de calificare. Înscrierile au început ieri şi se vor termina astăzi, urmând ca probele de examen să se desfăşoare în zilele de 10 şi 11 ianuarie iar rezultatele testelor să fie afişate la avizierul unităţilor de învăţământ pe 11 ianuarie. Elevii pot susţine examenul fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe stabilite de inspectoratul şcolar. Absolvenţii şcolilor profesionale primesc certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului, iar absolvenţii stagiilor de pregătire practică primesc foaia matricolă, care atestă finalizarea stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 şi care conferă dreptul de susţinere a examenului de certificare a calificării profesionale. Candidaţilor care au absolvit stagiile de pregătire practică şi au promovat examenul de certificare li se eliberează certificatul de calificare profesională. La sfârşitul lunii ianuarie va începe şi examenul de absolvire şi pentru clasele de învăţământ postliceal – nivel 3 avansat. Potrivit calendarului MECTS, înscrierea candidaţilor are loc între 21 şi 25 ianuarie; aceştia vor susţine probele practice pe 28 şi 29 ianuarie în timp ce pe data de 30 ianuarie sunt programate examenele scrise. Rezultatele la proba scrisă vor fi afişate ziua următoare, tot atunci putând fi depuse şi contestaţiile. În funcţie de specializare, pe 1 şi 2 februarie, candidaţii îşi vor susţine proiectele, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe data de 4 februarie. În luna mai va fi organizat examenul de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor programului „A doua şansă” şi ale absolvenţilor stagiilor de pregătire practică – nivelul 2 de calificare. Noi sesiuni ale acestor examene se vor desfăşura începând cu luna iunie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here