Încep evaluările naționale pentru elevii de clasa a II-a

319
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

După ce luna trecută au fost organizate simulări ale examenelor naționale pentru elevii din clasele a VIII-a, XI-a și a XII-a, de săptămână aceasta se va da startul evaluărilor naționale ce-i vizează pe elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Primii care vor trebui să treacă prin aceste evaluări sunt elevii de clasa a II-a.

Potrivit calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2016-2017, elevii de clasa a II-a din județul Gorj vor susține săptămâna aceasta două teste la Limba română și un test la Matematică. Testele la Limba română sunt programate astăzi și pe 11 aprilie. Primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise, iar cel de-al doilea test urmărește evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite. Pe 12 aprilie, elevii vor susține cel de-al treilea test, ce vizează evaluarea competenţelor de matematică. Testele pentru aceste evaluări au format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și au fost elaborate de către CNEE, ţinând seama de următoarele cerinţe: să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, și să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare la clasa a II-a este de 30 de minute.

Notele nu vor fi trecute în catalog
Răspunsurile elevilor de clasa a II-a vor fi evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate. Potrivit metodologiei de organizare a acestor evaluări naționale, fiecare test va fi evaluat de către două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul de la clasă. Rezultatele individuale ale elevilor nu se afișează/nu se comunică public și nici nu se înregistrează în catalogul clasei. Vor fi în schimb valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea unor planuri individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, și informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. ”Rezultatele individuale la Evaluarea Națională de la finalul clasei a II-a vor fi supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la Evaluarea Națională cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului. Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor”, se precizează în metodologie.

Evaluările continuă după vacanță
Evaluările naționale vor continua după vacanța de primăvară. Elevii de clasa a IV-a vor susține aceste evaluări în perioada 3 – 5 mai, după cum urmează: 3 mai – Limba română, 4 mai – Matematică, 5 mai – Limba maternă. În cazul elevilor de clasa a VI-a, calendarul administrării evaluărilor este următorul: 10 mai – Limba și comunicare, 11 mai – Matematică și Științe ale naturii. Rezultatele evaluărilor de la finalul clasei a IV-a vor fi utilizate în special pentru a ajuta elevul să se orienteze către un anumit tip de liceu și pentru a completa portofoliul său educațional, în timp ce rezultatele evaluărilor de la finalul clasei a VI-a vor fi utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaţional al elevului. La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test va fi asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 60 de minute, atât în cazul elevilor de clasa a IV-a, cât și în cazul celor de clasa a VI-a. Testele vor fi evaluate tot în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here